Annons
Annons

”Vi måste behålla kompetenta ridlärare”

Kompetenta ridlärare är viktiga kuggar i ridsporten.

Foto: Mikael Sjöberg

Behovet av kompetenta ridlärare i våra föreningar är stort. Det visar en kartläggning som Svenska Ridsportförbundet har gjort.
- Framför allt är det viktigt att vi kan behålla kompetent personal över tid. Erfarenhet ger skicklighet, säger Maria Eriksson, ordförande i Ridskole- och Utbildningssektionen, RUS.

Förtroendevalda och yrkesfolk som är kunniga och professionella är viktiga kuggar i ridsporten.
För att ge rätt grund för framtida beslut och prioriteringar initierade RUS förra året en kartläggning av behovet av förtroendevalda och yrkesverksamma i våra föreningar. Hur ser nuläget ut? Kan vi behålla våra yrkesverksamma? Och täcker nuvarande utbildningsutbud verkligen ridsportens behov? Det var några av frågeställningarna som utredaren Marita Lindberg tog med till både studenter och yrkesverksamma.

Rapporten bygger på enkätsvar och djupintervjuer med yrkesvrksamma och studenter från gymnasie- till universitetsnivå.

Läs hela rapporten Pdf, 459.9 kB.

Rapporten pekar också på en viss otydlighet i ridlärarnas yrkesroll och utbildningsvägar. Liksom att tränare i många fall anses ha högre status än ridlärare.
– Attitydfrågan var något som jag fäste mig vid och som många återkom till i intervjuerna, säger utredaren Marita Lindberg, som arbetat med utbildningar på Ridskolan Strömsholm och just nu gör sin Master i pedagogik.
– Självklart kan det påverka attraktionskraften i yrket. Många lyfte också verksamhetschefernas betydelse för ridskolan. Den är jätteviktig, säger hon.

– Ridlärare är världens bästa jobb men det är viktigt att de är rätt rustade för uppgiften och att vi kan behålla ridlärarna över tid. Som i de flesta yrken ger erfarenhet en större skicklighet, understryker Maria Eriksson, som själv är ridlärare och Fellow, Länk till annan webbplats. den högsta graden i yrket.

I augusti samlar Maria Eriksson Ridskole- och Utbildningssektion för att djupdyka i rapporten.

– Kartläggingen ger oss viktiga insikter, nu gäller det att prioritera vad vi ska göra åt dem. Våra ridlärare och förtroendevalda är så himla viktiga, men det gäller att vi hjälps åt på alla nivåer.
– En del insatser är redan i gång, som till exempel det stöd i föreningsutveckling och arbetsgivaransvar som efterfrågas. Vi måste också marknadsföra de utbildningar och stöd som redan finns.

Publicerad:

Aktuellt