Annons
Annons

Gott nytt ridsportår!

Foto: Svenska Ridsportförbundet

Vi ser fram mot ett spännande ridsportår med massor av verksamhet, såväl hos våra fantastiska ridskolor, som på tävlingsbanorna och i alla stall. Inför det nya året har vi samlat ihop en del tävlingsnytt och dessutom lite vinterinspiration för ryttare.

Inför tävlingssäsongen

Ryttare, förälder, arrangör eller funktionär… ta dig tid att kolla igenom så du vet vilka regler som gäller inför det nya tävlingsåret.

  • Nya TR 2023 – publicerade i sin helhet och i en mark up-version där du kan se vilka ändringar som gjorts. Det finns också en sammanfattning av de viktigaste ändringarna i respektive gren.

  • Ändrade vaccinationsregler – 21-dagarsintervallet vid revaccination mot hästinfluensa upphör att gälla vid årsskiftet.

  • Justerade domararvoden – Från och med 2023 justeras arvodena för domare vid medlemsföreningars tävlingar inom Svenska Ridsportförbundet.

Vinterinspiration

Hästarna vilar från träning och tävling och förhoppningsvis kan ni njuta av härliga uteritter, med eller utan snö. Kanske är det dags att se över din egen träning, för att kunna ge din häst den bästa starten inför vårsäsongen.

Här hittar du två artiklar från nya numret av Häst & Ryttare:

Mikroträning i stallet - en ryttare som tränar regelbundet mår bättre, orkar mer, får bättre balans och kan koncentrera sig längre. 

Ryttarutveckling - för dig som vill ta nästa steg i din tävlingskarriär. Nu har vi preppat vår utbildningsportal med rykande färska webbplatser för Ryttarutveckling nivå 1 och 2.

Årsmöte i föreningen

I februari är det dags för föreningarnas årsmöten och valberedningen är i full gång med sitt viktiga arbete. För att få förtroende att leda en verksamhet behövs förstås en brinnande passion för ridsporten men också en del annat. Här kommer ett utdrag ur föreningsstadgarna som är bra att utgå från:

  • § 19 Valbarhet - Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot eller suppleant av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.
    Med arbetstagare jämställs den som har en stor del av sin utkomst grundat på en ekonomisk relation till föreningen. Detsamma ska gälla den som i övrigt kan anses vara jävig.

Mer information finns här

Förbundsstämma 2023

Den 6 maj är det dags för årets förbundsstämma, som kommer att hållas digitalt. Hela 41 motioner har skickats in.

Läs mer här

Publicerad:

Aktuellt