Annons
Annons

Tips för mer hållbara resvanor

Riksidrottsförbundet har tagit fram råd om hur idrottsrörelsen kan minska utsläpp relaterade till resor för träning och tävling. Detta inom ramen för ett projekt där Svenska Ridsportförbundet är ett av tre deltagande specialidrottsförbund.

RF har nu publicerat informationsmaterial och checklistor som beskriver hur idrottsföreningar med små insatser kan arbeta med att minska utsläppen från resor och transporter. Materialet finns HÄR Länk till annan webbplats..

- Genom informationsinsatsen vill vi rikta strålkastarna på ett förändrat beteende och ta steg mot en klimatneutral idrottsrörelse samtidigt som vi kan förstärka idrottsrörelsens positiva samhällseffekter i fråga om hälsa och inkludering, säger Charlotte Sundvall, hållbarhetssamordnare på RF, i ett pressmeddelande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tillsammans med RF, Svenska Handbollförbundet och Svenska Orienteringsförbundet driver Svenska Ridsportförbundet sedan 2021 ett tvåårigt projekt Länk till annan webbplats. som syftar till att minska resor med hög klimatpåverkan och öka tillgängligheten inom idrottsrörelsen. Som ett första steg samlade idrottsförbunden in data Länk till annan webbplats. om läget. För ridsporten visade resultaten bland annat att 68% tar sig till stallet själv i bil. Endast 5% åker kollektivt till stallet och enkäten visade också att hela 70% upplever att tillgången på kollektivtrafik till stallet som dålig eller mycket dålig.

Nu är projektet inne i nästa fas, där tio idrottsföreningar i Västra Götaland deltar i en pilot där de tagit fram handlingsplaner om hur de ska minska sina koldioxidutsläpp med 15% per förening. Från ridsporten så deltar Göteborgs Fältrittklubb, Borås Fältrittklubb, Göteborgs & Bohusläns Ridsportförbund samt Västergötlands Ridsportförbund. Inom ramen för projektet förs till exempel samtal med kommunen och kollektivtrafiken om trygghetsåtgärder, cykelbanor och kollektivtrafik. Även RF och deltagande förbund har satt egna mål för de centrala kanslierna att minska koldioxidutsläppen för resor med 15%.

Publicerad:

Aktuellt