Annons
Annons

Fortbildning ridlärare/tränare

Centrala och regionala fortbildningar för ridlärare och tränare.

En fortbildning ska enligt ramverket pågå minst sex timmar för att den ska räknas som fortbildning. Referensgruppen för ridlärar/tränarutbildning har beslutat att om man deltar på tre inspirationsträffar (två timmar/träff), kan det räknas som en fortbildning.

Publicerad:

Aktuellt