Annons
Annons

Bestämmelser

Svenska Ridsportförbundets bestämmelser för dopning, otillåten medicinering, otillåtna substanser och otillåtna metoder.

PDF-dokument:

Karenstider gäller för vissa preparat/substanser och vissa andra särskilda åtgärder.

Observera att det faktum att Svenska Ridsportförbundets regler för dopning och otillåten medicinering skiljer på dopning och otillåten medicinering INTE innebär att medicinsk behandling eller användande av otillåtna substanser i samband med tävling under några omständigheter är godtagbart.

Minska riskerna

På länken nedan finns rekommendationer och råd om hur man kan minska risken för otillåten medicinering.
Minska riskerna (travsport.se) Länk till annan webbplats.

Publicerad: