Annons
Annons

Vad gör jag om något händer?

Foto: Jennifer Söderlund

Upplever du att det är något som inte går rätt till i din förening eller i någon annan del av ridsporten? Här får du en guide till hur du kan agera.

Det finns sex olika vägar för att lyfta eller anmäla missförhållanden. Du kan vända dig till:

  • Polisen
  • Riksidrottsförbundets idrottsombudsman
  • Riksidrottsförbundets visselblåsarfunktion
  • Svenska Ridsportförbundets Disciplinnämnd
  • Svenska Ridsportförbundets Juridiska utskott
  • Svenska Ridsportförbundets Medlemsombudsman

Polisen

Rör det misstanke om brott bör man i första hand vända sig till polisen.

Ring 114 14, eller anmäl via polisens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Riksidrottsförbundets (RF:s) idrottsombudsman

RF:s idrottsombudsman ger enskilda samt föreningar vägledning och information i värdegrundsfrågor inom idrottsrörelsen. Företräder och tillvaratar enskilda samt föreningars rättigheter enligt RF:s eller Svenska Ridsportförbundets stadgar.

Läs mer om RF:s idrottsombudsman här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksidrottsförbundets visselblåsarfunktion

Du kan använda RF:s visselblåsartjänst för att uppmärksamma allvarliga risker som kan skada personer inom idrotten, idrotten som organisation, samhället eller miljön – och då du samtidigt upplever att du inte kan vända dig till din förening.

Läs mer om RF:s visselblåsarfunktion här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan användas anonymt.

Svenska Ridsportförbundets Disciplinnämnd

Disciplinnämnden är ridsportens "domstol" och kan döma för det som är bestraffningsbart enligt Tävlingsreglementet (TR) och Riksidrottsförbundets stadgar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 14:e kapitlet som handlar om bestraffningsärenden.

Preskriptionstiden är två månader, med vissa undantag. Vid allvarlig kränkning mot personer är preskriptionstiden tio år.

Läs mer om Disciplinnämnden här

Blankett för att anmäla finns här Pdf, 47 kB, öppnas i nytt fönster. - på den står hur och vart anmälan ska skickas.
Inga anonyma anmälningar.

Svenska Ridsportförbundets Juridiska utskott

Juridiska utskottet hanterar överklaganden från enskilda och föreningar, brott mot värdegrund och tvister om tävlingsregler. Hit kan du vända dig om du tycker att någons uppträdande strider mot ridsportens värdegrund, enligt Riksidrottsförbundets stadgar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 15:e kapitlet, som handlar om överklagande av beslut som inte avser
bestraffningsärende.

Läs mer om Juridiska utskottet här

Blankett för att anmäla finns här Pdf, 41.4 kB, öppnas i nytt fönster. - på den står hur och vart anmälan ska skickas.
Inga anonyma anmälningar.

Svenska Ridsportförbundets Medlemsombudsman

Upplever du att det är något som inte går rätt till i din förening eller i någon annan del av ridsporten? Hos Medlemsombudsmannen kan du få råd och vägledning om hur du går vidare, inklusive guidning till de övriga instanserna.

Läs mer om Medlemsombudsmannen här

Du når Medlemsombudsmannen via medlemsombudsman@ridsport.se eller via kansliets växel 0220-456 00 under kontorstid.
Kan användas anonymt.

Ytterligare stöd, råd och hjälp

På denna sida finns ytterligare information om sätt att få stöd, råd och hjälp:

Hjälp, stöd och råd

Publicerad: