Annons
Annons

Disciplinnämnden

Uppdragsbeskrivning

Disciplinnämnden övertar Svenska Ridsportförbundets styrelses befogenheter som bestraffningsmyndighet enligt 14 kap Riksidrottsförbundets stadgar.

Till grund för nämndens verksamhet ligger Riksidrottsförbundets stadgar, Svenska Ridsportförbundets stadgar samt Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglementen och meddelanden. Om konflikt mellan bestämmelserna skulle uppstå gäller de i den ordning som här angivits.

Uppdragsbeskrivning i sin helhet finns i Svenska Ridsportförbundets Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar, fastställd av förbundsstyrelsen

Cecilia Tholse Rogmark – ordförande

Mikael Sedolin

Anna Björklund

Hans Anders Odh

Anna Thorstenson

Jenny Johansson

Kristina (Kia) Törnered

Tundi Andersson

Jörgen Larsson

Adjungerad sekreterare:
Robert Solin
robert.solin@ridsport.se, 0220-45614

Anmälan till DIN

Beslut förbundsstyrelsen 23 maj 2014

Förbundsstyrelsen beslutar att Disciplinnämndens beslut ska publiceras i avidentifierad version på ridsport.se samt tillsändas den det berör. Beslut som rör avstängning publiceras med namn under den tid avstängningen gäller. Avidentifiering sker efter rekommendation från RFs jurister.

Disciplinnämndens ärenden från tidigare år finns publicerade med nummer och ärende.

Tidigare har alla Disciplinnämndens beslut publicerats i sin helhet i Kalender Häst och Ponny, en periodisk tidskrift som därmed omfattas att tryckfrihet och gör att handlingsutrymmet blir något större, det är inte längre aktuellt.

Disciplinnämndens ärenden ska finnas tillgängliga på ett enkelt sätt för den som behöver gå tillbaka i ärendena.

Publicerad: