Annons
Annons

Sektioner och kommittéer

Inom Svenska Ridsportförbundet finns tre sektioner samt kommittéer för respektive gren.

Sektioner

I den Centrala Ungdomssektionen, CUS, jobbar unga för unga. CUS arbetar för att anpassa verksamheten efter barn och ungdomars behov och förutsättningar. De vill också stimulera barn och ungdomar att ständigt vilja lära mer och därigenom utvecklas samt öka ungdomars delaktighet och inflytande.

Ridskole- och Utbildningssektionen, RUS, har hand om ridskole- och utbildningsfrågor, men här ryms även ämnen som funktionsnedsättning, yrkesprov, säkerhet, hästhållning och anläggning.

Under Ridskole- och Utbildningssektionen finns Yrkesprovskommittén och Kommittén för tränar- och ridlärarutbildning

Tävlingssektionen ansvarar för Svenska Ridsportförbundets tävlingsverksamhet i dressyr, hoppning, fälttävlan, parasport, körning, distansritt, voltige, working equitation, mounted games och reining. Allt ifrån lokala evenemang på klubb och distriktsnivå till svenska mästerskap och internationella tävlingar. Vi utbildar även alla tävlingsarrangörer och funktionärer samt ger ut Tävlingsreglementen för samtliga grenar.

Grenkommittéer

Grenkommittéerna ansvarar för respektive gren från klubbtävling till mästerskap och ska arbeta för att utveckla och skapa förutsättningar för sin gren.

Kontaktuppgifter till grenkommittéerna finns under respektive gren

Hoppning, Dressyr, Fälttävlan, Sportkörning, Distansritt, Voltige, Reining, Working Equitation, Mounted Games, Paradressyr och Parasportkörning hanteras under Dressyr, respektive Sportkörning.

Publicerad: