Annons
Annons

CUS

Här är hela gänget i CUS, från vänster: Hedda Boman, Emmy Mörk Lundberg, Linn Leissner, Frida Carlsson, Emma Nykvist, Amber Widegren, Alma Sundqvist, Elin Andersson, Johanna Forsman, Klara Grundström.

Foto: Alexandra Sjöblom

På central nivå finns Centrala ungdomssektionen (CUS). Här engagerar sig unga för andra unga.

På Riksungdomsmötet där DUS:en deltar vartannat år föreslås vilka ungdomar som ska väljas in i CUS. Förslagen läggs därefter fram och röstas om på Svenska Ridsportförbundets stämma. CUS har två ledamöter och en suppleang i SvRF:s förbundsstyrelse och är på så sätt med och påverkar på högsta nivå. Den centrala ungdomssektionen för alla unga ridsportares talan, arbetar fram mål, inriktning och sätter agendan för vilka av ridsportens frågor som behöver en extra tydlig ungdomsprägel.

Uppdragsbeskrivning

Centrala Ungdomssektionen ska initiera och genomföra aktiveter som anpassas efter barn och ungdomars behov och förutsättningar samt föra ungdomars talan där beslut fattas.

Centrala Ungdomssektionen ska stödja ungdomssektioner på lokal- och distriktsnivå.

Uppdragsbeskrivning i sin helhet finns i Svenska Ridsportförbundets Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar, fastställd av förbundsstyrelsen

Amber Widegren – ordförande amber.widegren@ridsport.se

Elin Andersson
Hedda Boman
Frida Carlsson
Johanna Forsman
Klara Grundström
Linn Leissner
Emmy Mörk Lundberg
Alma Sundquist

Adjungerad - Linnea Brose

Centrala ungdomssektionen från och med 2023.

Foto: Alexandra Sjöblom

Följ @ungiridsporten Länk till annan webbplats. på Instagram

Centrala Ungdomssektionens valberedning

Martina Eriksson-Sjöö, Luleå, sammankallande
Johanna Nilsson, Karlstad
Karin Jäderberg, Stockholm
Kajsa Nilsson, Kalix

Den som vill nominera skickar ett mejl till CUSValberedning@ridsport.se innehållande följande info

  • Vem du nominerar (namn, ort samt kontaktuppgifter)
    (Personen bör vara tillfrågad innan nominering)
  • Kort motivering
  • Kontaktuppgifter till dig som nominerar

Publicerad: