Annons
Annons

Ny karenstids- och förbudslista 1 januari 2024

Svenska Ridsportförbundets förbundsveterinär Peter Kallings informerar om ändringar och förtydliganden i Karenstids- och förbudslistan för tävling. De nya bestämmelserna gäller från och med 1 januari 2024.

Ändringarna är framtagna av förbundsveterinären i samarbete med trav- och galoppsporterna samt dess nordiska kommitté (NEMAC). Förutom att några nya preparat tillkommit finns också en del förtydliganden. Karenstids- och förbudslistan uppdateras och de nya bestämmelserna gäller från och med den 1 januari 2024, vilket tidigare informerats om Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Uppdateringar i Karenstids- och förbudslista

De viktigaste ändringarna och förtydligandena är:

  • Lokalbedövningsmedel för ögonbehandling med oxibuprokain eller tetrakain har fått minst 96 timmar.
  • IRAP och andra delvis liknande blodprodukter som ACS, APS, PRP har vid injektion i led minst 14 dygn som vid andra ledbehandlingar.

Övriga ändringar i substanslistan gäller uppdateringar av nya läkemedel med tidigare listade substanser samt vissa redaktionella ändringar och förtydliganden markerade i kursiv stil.

Förtydliganden i lista över förbjudna substanser och åtgärder

  • Med anledning av ett positivt dopingprov i samband med bruksprovet 2023 (SWB) förtydligas att “peroxisome proliferator activated receptor δ (PPARδ)” agonister, inkluderande men inte begränsat för “GW 1516”, alternativt också kallas GW 501516 eller Cardarine, vilket är en totalförbjuden dopingsubstans.
  • På förekommen anledning förtydligas att substansen sildenafil (finns t.ex. i Viagra®) är en totalförbuden dopingsubstans (”Banned substance” enligt FEI).
  • Förtydligande införs angående bränning av huden med värme att även frysning i syfte att påverka processer i underliggande vävnad är förbjuden. Frysbränning av överben (periostit) och harhas/harspatt (distal plantar desmit) är inte längre undantaget då det inte finns någon evidens för sådan behandling (lärs inte heller ut under veterinärutbildningen på SLU).
  • Från och med 1 juli 2024 kommer enbart inregistrerade läkemedel för utvärtes bruk innehållande dimetylsulfoxid (DMSO) vara tillåtna och all annan utvärtes behandling med DMSO förbjuden.

Hela karenstids- och förbudslistan finns HÄR. Länk till annan webbplats. Ändringar i listan är markerade med kursiv text.

Peter Kallings har som förbundsveterinär Länk till annan webbplats. en rådgivande roll för djur- och smittskydd samt antidopning.

Publicerad:

Aktuellt