Annons
Annons

Ny karenstids- och förbudslista 1 mars 2023

Foto: Roland Thunholm.

Svenska Ridsportförbundets förbundsveterinär Peter Kallings informerar om ändringar och förtydliganden i Karenstids- och förbudslistan för tävling. De nya bestämmelserna gäller från och med 1 mars 2023.

Ändringarna är framtagna av förbundsveterinären i samarbete med trav- och galoppsporterna samt dess nordiska kommitté (NEMAC). Förutom att några nya preparat tillkommit finns också en del förtydliganden. Karenstids- och förbudslistan uppdateras och de nya bestämmelserna börjar gälla 1 mars 2023.

Uppdateringar i Karenstids- och förbudslista

De viktigaste ändringarna och förtydligandena är:

DMSO (dimetylsulfoxid)
 • Från 1. mars 2023 är administration/tillförsel av DMSO (dimetylsulfoxid) intravenöst, intraartikulärt, intrasynovialt, subkutant, intramuskulärt eller peroralt förbjudet.
 • DMSO (dimethylsulfoxid) är en kemisk substans, som inte är ett godkänt läkemedel till djur inom EU. Förbudet av användning av DMSO, som läkemedel till häst, införs till följd av veterinärförordningen EU 2019/6, artikel 112, som reglerar val av läkemedel till djur.
 • DMSO tillsatt som hjälpsubstans/hjälpämne i läkemedel med marknadsförings-tillstånd till häst eller andra djurslag är undantaget från förbudet men omfattas av specifika karenstider och internationella restvärden (DMSO för topikal/utvärtes behandling har fortsatt minst 14 d. karenstid).
Bränning/frysning
 • Bränning av hud i syfte att påverka processer i underliggande vävnad är liksom tidigare förbjudet. Detta gäller både användning av stark värme och extrem kyla (frysbränning).
 • Frysbränning av överben (periostit) och «harspatt» (distal plantar desmit) är dock undantaget och ska utföras av veterinär.
Omeprazol
 • Omeprazol har en karenstid på minst 96 timmar vid peroral tillförsel (pasta i munnen).
 • Vid användning av omeprazol injektionslösning (inte registrerat i Sverige) är utsöndringstiden väsentligt längre (flera veckor) och därför avråds f.n. denna användning.
Karenstider för substanser/extrakt/växtdelar

96 timmars karenstid införs för:

 • Boswellia (Boswellia Serrata)
 • Curcumin (Curcuma longa, turmeric, gurkmeja)
 • MSM (metylsulfonylmetan)
 • Tamarind (Tamarindus Indica)
 • RenuTend, ett godkänt läkemedel för häst med mesenkymala stamceller för behandling vid senskador har, liksom redan tidigare godkända stamcellspreparat för ledbehandling, nu åsatts en karenstid på minst 28 dygn inför tävling.

 • Kinesiotejp blir, liksom tidigare gällande för nästejp, förbjudet på själva tävlingsdagen.

Övriga ändringar i substanslistan gäller uppdateringar av nya läkemedel med tidigare listade substanser samt vissa redaktionella ändringar och förtydliganden markerade i kursiv stil.

Förtydliganden i lista över förbjudna substanser och åtgärder

 • Att tävla sto tidigare än 180 dagar efter fölning är inte tillåtet (liksom inom trav- och galoppsport).
 • Om stoet förlorat sitt föl (foster kastats eller föl dött) finns möjlighet till dispens med förkortad tid till 120 dagar. Dispensansökan med veterinärintyg om att stoet är friskt och i tävlingsmässigt skick skall då inskickas till Svenska Ridsportförbundet för prövning.

Hela karenstids- och förbudslistan finns HÄR. Ändringar i listan är markerade med kursiv text.

Peter Kallings har som förbundsveterinär en rådgivande roll för djur- och smittskydd samt antidopning.

Publicerad:

Aktuellt