Annons
Annons

Viktiga diskussioner om ridsportens ledarskap och en sund idrottsmiljö

Forskningsfokuserat frukostseminarium på GIH i samband med tävlingarna på Stockholms Stadion. Från vänster: Per Nilsson, Therese Waerner, Karin Redelius, Henrik Ankarcrona, Catrine Andersson, Rim Attar, Karin Jäderberg, Susanna Hedenborg, Carolina Lunde och Henrik Gustafsson. Foto: Svenska Ridsportförbundet.

Ridsportens ledarskap och en sund idrottsmiljö. Dessa viktiga frågor stod i fokus när Svenska Ridsportförbundet tillsammans med Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och tävlingsarrangören LGCT Stockholm & SHW bjöd in till ett forskningsfokuserat frukostseminarium i samband med helgens tävlingar på Stockholms Stadion.

Under fredagen samlades bland annat politiker, forskare, media och ridsportare på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) för ett seminarium om ridsportens ledarskap och en sund idrottsmiljö. Förmiddagens första pass handlade om ledarskap och hur man ökar ungas delaktighet inom ridsporten. Karin Redelius, professor GIH, inledde med att prata om att all idrott faktiskt inte är bra idrott utan att det krävs ett gott ledarskap och en sund idrottsmiljö där hon påpekade att det ju finns miljöer som inte är så bra även inom ridsporten. Hon lyfte också fram att delaktighet är ett av fem huvudområden i de riktlinjer som Riksidrottsförbundet tagit fram för barn- och ungdomsidrott.

Therese Waerner, doktorand på GIH, berättade sedan om sin forskning som fokuserar på delaktighet bland unga ryttare. Hon lyfte fram att ridsporten ofta får beröm för hur man arbetar med ungas delaktighet, engagemang och inflytande men att mediegranskningar och MeToo visar att det också finns en annan sida av myntet.

-Det är viktigt att fortsätta belysa de här frågorna, sa hon och adderade att delaktighet hjälper till att skapa trygga miljöer och förebygger trakasserier och kränkningar.

Hästen i första rummet

Andra passet fokuserade på en sund idrottsmiljö inom ridsporten och hur man förebygger att ryttare inte far illa. Carolina Lunde psykolog GIH, pratade om sitt tidigare forskningsprojekt om ungas kroppsuppfattning där hästtjejer visade sig ha mer kroppsmissnöje och samtidigt vara mindre hälsoorienterade än andra unga idrottande tjejer. Hästtjejerna sätter hästen i första rummet och ser inte alltid sig själv som en idrottsutövare. En liknande bild lyftes av Henrik Gustafsson, professor vid Karlstads universitet som också anlitats som idrottspsykologisk rådgivare till svenska toppryttare. En ryttare har extremt många uppgifter och roller och sätter ofta sig själv sist, konstaterande han.

Vikten av att må bra

Förbundskapten Henrik Ankarcrona deltog i den avslutande paneldebatten och lyfte vikten av att man som ryttare mår bra:

- Jag brukar säga till ryttarna att vi måste jobba med den bästa versionen av oss själva, sa han och tillade att om man inte mår bra så är det omöjligt och då kan man heller inte fungera i ett team och lyfta de andra runt omkring sig.
- Om jag inte kan lita på att individen mår bra kan jag heller inte ha ett fungerande landslag.

I paneldebatten deltog också ryttaren Rim Attar, Karin Jäderberg från Stockholms Läns Ridsportförbund och Catrine Andersson, som är projektledare för Trygga Ledare på Svenska Ridsportförbundet. Per Nilsson, rektor på GIH agerade moderator. Presenterade under seminariet gjorde även professor Susanna Hedenborg från Malmö universitet.

Publicerad:

Aktuellt