Annons
Annons

Ridsportförbundet tar initiativ för hästhanteringsbestämmelser

Ridsportförbundets styrelse går nu vidare med ett förslag på så kallade hästhanteringsbestämmelser, ett initiativ som skulle ge förbundet större mandat att agera om en medlem i en förening ansluten till förbundet skulle behandla en häst på ett otillåtet sätt. Det är ett steg i det pågående arbetet för säkrad hästvälfärd.

För att kunna ta initiativet krävs dock att Riksidrottsförbundet (RF) först breddar sin definition av idrottslig verksamhet, en förändring som Ridsportförbundet nu kommer att driva på för.

– Om en medlem inte behandlar hästarna väl, så måste det kunna få konsekvenser. Oavsett om det sker på tävling, träning eller i stallet. Idag finns luckor i vad som kan få konsekvenser, på grund av RF:s definition av vad som är idrottslig verksamhet. Det vill vi förändra, säger Sandra Ruuda, ordförande för Svenska Ridsportförbundet.

Idag kan Ridsportförbundet utfärda bestraffningar efter otillåtna händelser vid tävling, eller om en licensierad ryttare agerat otillåtet på träning. Men på grund av RF:s definition av vad som är idrottslig verksamhet, har förbundet inte mandat att på samma sätt agera om något liknande skulle ha gjorts av en olicensierad ryttare som enbart är medlem i en förening. Inte heller om det skulle ske utanför träning eller tävling. Det vill man nu komma till rätta med genom förslaget på hästhanteringsbestämmelser.

– Det sker ett oerhört fint arbete för hästarnas välmående runt om på ridskolor, på tävlingar och i föreningar i hela landet. Att hela tiden ha hästens bästa i fokus är vad vår idrott bygger på. Men samtidigt får vi inte vara naiva, utan måste också ha verktygen att agera om någon inte behandlar hästen väl. Därför är det så viktigt att vi får med oss Riksidrottsförbundet i detta, säger Sandra Ruuda.

I RF:s Strategi 2025 slås det fast att föreningsidrott handlar om att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. För ridsporten är det självklart att det både omfattar människa och häst, vilket skiljer ridsportens verklighet från stora delar av svensk idrottsrörelse. En annan viktig skillnad är att ridsportens verksamhet sträcker sig utanför träning och tävling, eftersom en central del av vår idrott är att se till att hästen mår bra även när vi inte rider.

RF har nu ett pågående arbete av att uppdatera sina stadgar. I det arbetet är Ridsportförbundet redan aktivt för att få till förändringar angående bestraffningsrelaterade ärenden rörande djur. Nu är det viktigt att ridsportens verklighet även återspeglas i synen på idrottslig verksamhet.

Initiativet kräver även förändringar i Ridsportförbundets stadgar, något som bland andra Hästvälfärdsrådet fått i uppdrag att titta vidare på. De beslut som krävs kommer hanteras på RF:s Riksidrottsmöte och på ridsportens Förbundsstämma, vilka båda sker nästa år.

Publicerad:

Aktuellt