Annons
Annons

Hårt spända nosgrimmor är förbjudet

Foto Roland Thunholm.

Svenska Ridsportförbundets Tävlingssektion svarar här rörande den namninsamling som just nu cirkulerar angående nosgrimmor.

Svar från Tävlingssektionen rörande namninsamlingen ”Till Svenska Ridsportförbundet: Förbjud hårt spända nosgrimmor!”:

Först och främst vill vi tydliggöra att hästvälfärd är en nyckelfråga för Svenska Ridsportförbundet och vi ser positivt på det stora engagemang som finns i dessa frågor. Vi vill också tydliggöra vad som gäller. Namninsamlingen vill förbjuda hårt spända nosgrimmor och där är vi på samma sida för det är så att hårt spända nosgrimmor redan är förbjudet enligt vårt tävlingsreglemente. I TR I Gemensamma bestämmelser framgår det i moment 174.3.11 om Otillåten hantering av häst att för hårt spända nosremmar är en förbjuden åtgärd. Med ”för hårt” avses mindre än 1,5 centimeter mellan nosrygg och rem. Då namninsamlingen rör dressyr vill vi även lyfta fram vad det står i TR II för dressyr. Där framgår det att ”Nosgrimman får aldrig spännas så hårt att den kan orsaka hästen obehag eller skada.” 

Det är alltså tydligt vilka regler som gäller, men reglerna måste också efterföljas. På tävling har överdomare ett stort ansvar för att allt ska gå rätt till, där de bland annat övervakar framridningen ur hästvälfärdsperspektiv och ser till att alla håller sig inom regelverket. Överdomare ska kontrollera minst 5 procent av alla startande hästar under en tävling och redovisar även till Svenska Ridsportförbundet hur många kontroller som görs vid varje tävling.  Vid den aktuella tävlingen gjorde överdomaren tillsammans med övriga utsedda funktionärer betydligt fler kontroller än vad TR föreskriver.

TR är normgivande vid all form av ridning och träning, inte bara vid tävling, och ansvaret för att följa reglerna ligger på ryttaren. Det är alltid ryttarens ansvar att följa såväl TR som Code of conduct och andra bestämmelser, vilket också framgår av TR. Hästars hälsa och välfärd är en central del av ridsportens Code of conduct och något som ska prägla all verksamhet inom ridsporten. 

Publicerad:

Aktuellt