Annons
Annons

Tränarmålet tas inte vidare

Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse har beslutat att inte begära prövningstillstånd till Högsta domstolen i det så kallade tränarmålet.

Hovrätten meddelade i september sin dom i målet om Svenska Ridsportförbundet och den tränare som anser sig fått sin tränardiplomering felaktigt indragen. Hovrätten gick på tingsrättens linje och vidhöll att det var fel att ta diplomeringen enligt de då gällande reglerna. Svenska Ridsportförbundet hade möjlighet att begära prövningstillstånd till Högsta domstolen men förbundsstyrelsen har nu beslutat att inte gå vidare i målet.

- Vi har gjort en samlad bedömning och beslutat att inte gå vidare. Hovrättens dom var en besvikelse när den kom, men det är ytterst få fall som tas upp av Högsta domstolen och vi väljer att istället lägga tid och kraft på annat och fortsätta utveckla vårt trygghetsarbete. Vi har stärkt regelverket sedan 2017 för att inte hamna i en liknande situation igen. Vi blickar nu framåt och jobbar bland annat för att stärka idrottens regelverk och få till en samsyn inom idrotten för denna typ av frågor, säger Ulf Brömster, Svenska Ridsportförbundets ordförande.

Svenska Ridsportförbundet drog 2017 in en tränares tränardiplomering varpå tränaren lämnade in en stämningsansökan mot Svenska Ridsportförbundet där tränaren krävde skadestånd och att få tillbaka sin diplomering. Tingsrätten avslog i slutet av 2020 tränarens ansökan om skadestånd men upphävde däremot Svenska Ridsportförbundets beslut att frånta tränarens diplomering. Svenska Ridsportförbundet överklagade beslutet angående diplomeringen till Hovrätten, som alltså valde att gå på tingsrättens linje.


Publicerad:

Aktuellt