Annons
Annons

Hästvälfärd i fokus när mounted games höll i årets kick-off

Mounted games har haft sin kick-off för året och det var hästvälfärd som stod högst upp på agendan.

Under årets kick-off var hästvälfärd ett av de prioriterade ämnena på agendan. Grenkommittén är fullt medveten om vikten att sprida kunskap och information runt denna mycket prioriterade fråga. Ordförande Johan Dalin presenterade arbetsprocessen som kommittén kommer att följa under verksamhetsåret. Förenklat kan man beskriva den i fyra steg:

  1. Reflektion & Workshop (som redan ägt rum)
  2. Upprättande av Policy som ska förtydliga grenkommitténs mål och arbetssätt
  3. Informationskampanj kring hästvälfärd inom vår gren i våra sociala kanaler
  4. Arbete för att uppdatera framtida TR för ännu bättre djurhållning inom vår tävlingsgren

- Vi kommer att hålla fokus i ämnet och med stor disciplin säkerställa att vår plan verkställs. Vi kommer lyssna noga till de som vill bidra i detta arbete för att säkerställa att vår gren blir fullt accepterad och hållbar över tid. Vi vill visa att vi är aktiva i frågan, och tar tydligt ställning till vad vi accepterar och inte, säger Johan Dalin, ordförande i Mounted Games Kommittén.

Kommittén kommer att utse en person som aktivt kommer att arbeta med Hästvälfärd och framtagning av den policy som kommer att bli vägledande i arbetet för vår gren under kommande år. Målet är att denna person ska vara utsedd redan under mars månad, och att ett utkast till policy ska presenteras på Kommitté-mötet i april.

Publicerad:

Aktuellt