Annons
Annons

FEI-pass för ponny/häst

För hästar som ska tävla på internationell tävling gäller att de vid resans början har:

Beställa FEI-pass

Beställ gärna FEI-registrering Öppnas i nytt fönster. för hästen/ponnyn samtidigt som FEI-passet beställs. Välj då FEI-pass inkl. FEI-registrering i beställningsunderlaget. Görs registreringen i samband med FEI-passet behöver du inte beställa den i TDB aktuellt kalenderår.

 1. Kontrollera
  Kontrollera i hästens nationella pass att den är chipmärkt och att det är infört i passet samt att sidan med konturdiagrammet är stämplad och signerad av id-kontrollant. Är dessa uppgifter inte införda kan vi inte utfärda FEI-pass.

 2. Fyll i
  Fyll i Beställningsunderlag Word, 44.5 kB, öppnas i nytt fönster. i datorn, skriv ut och bifoga med passet. Om det är en ponny ska även en kopia på mätintyget bifogas.

 3. Skicka in
  Skicka hästpasset och beställningsunderlaget till: Svenska Ridsportförbundet, Ridsportens Hus, 734 94 Strömsholm.

  Om du väljer att skicka passet rekommenderat är det viktig att du inte skriver något personnamn. Är den personen inte på plats har vi svårt att få ut passet om handläggningstiden blir fördröjd.

 4. Passet åter
  Vi skickar tillbaka passet mot postförskott, räkna med ca 10 arbetsdagar från det att du lägger passet på lådan tills att du har det tillbaka. På grund av ändrade rutiner hos FEI kan vi inte längre erbjuda hantering med vändande post.

 5. Ägaren signerar
  När du får tillbaka passet är det färdigt och du behöver alltså inte ta ut någon veterinär för signering eller validering. Dock ska ägaren signera vid ägaretiketten på sidan 2.

Priser Ponny
FEI-pass inkl. FEI-registrering: 1950 kr
FEI-pass ponny: 1650 kr

Priser Häst
FEI-pass inkl. FEI-registrering: 3000 kr
FEI-pass häst: 2700 kr

FEI-pass expressavgift: 500 kr

FEI-passet skall inte förväxlas med det nationella passet som samtliga hästar i Sverige ska ha från och med 1 januari 2006. Det gäller alla hästar och ponnyer oavsett om de tävlar eller inte. Det är avelsföreningarna som utfärdar det nationella passet, se förteckning över godkända registratorer på SH:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där det också finns mer information.

Beställa förnyelsemärke

FEI-passet är giltigt i fyra år från det datum det utfärdats av Svenska Ridsportförbundet. Därefter kan passets giltighetstid förlängas med s.k. "förnyelsemärke" vart fjärde år. Giltighetstiden för de första fyra åren syns på etiketten på FEI-passets framsida. Efterföljande förnyelser markeras med etiketter som fästs på FEI-passets baksida.

Fyll i Beställningsunderlag Word, 44.5 kB, öppnas i nytt fönster. i datorn, spara och bifoga i ett mejl till sport@ridsport.se Ange Förnyelse FEI-pass i ämnesraden. Vill du hellre skicka per post, skriv ut och skicka till Svenska Ridsportförbundet, Ridsportens Hus, 734 94 Strömsholm. Förnyelsemärket skickas tillbaka mot postförskott.

Kostnad ponny: 1140 kr
Kostnad häst: 2170 kr

Beställa ägarbyte

 1. Fyll i
  Fyll i Beställningsunderlag Word, 44.5 kB, öppnas i nytt fönster. i datorn, skriv ut och bifoga med FEI-passet.

 2. Skicka in
  Skicka endast FEI-passet (ej det nationella hästpasset) och beställningsunderlaget till: Svenska Ridsportförbundet, Ridsportens Hus, 734 94 Strömsholm.

  Om du väljer att skicka passet rekommenderat är det viktig att du inte skriver något personnamn. Är den personen inte på plats har vi svårt att få ut passet om handläggningstiden blir fördröjd.

 3. Passet åter
  Vi skickar tillbaka passet mot postförskott. På grund av ändrade rutiner hos FEI kan vi inte längre erbjuda hantering med vändande post.

 4. Ägaren signerar
  När du får tillbaka passet ska ägaren signera vid ägaretiketten på sidan 2.

Kostnad: 415 kr

Observera

Från och med 1 januari 2013 måste alla hästar vara chipmärkta för att kunna FEI-registreras för första gången eller för att ägaren ska kunna ansöka om ett nytt FEI-pass.

Publicerad: