Annons
Annons

Trygga idrottsmiljöer

Vi jobbar för en trygg ridsport och för att tystnaden aldrig ska få tala.

Reagera och agera

Låt aldrig tystnaden tala! Inom ridsporten ska vi inte acceptera att någon blir utsatt för vare sig trakasserier, övergrepp eller näthat och hot.

Vi vill uppmuntra alla våra ledare att vara modiga och agera om något händer.

Men vi vill samtidigt vara noga med att ansvaret för arbetet med trygghetsfrågorna ligger på de vuxna i stallet. Du som ung ledare kan göra styrelsen och andra ledare i föreningen uppmärksamma på eventuella problem – men de vuxna måste agera.

Begränsat registerutdrag

Från och med 1 januari 2020 ska föreningar begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt eller regelbunden kontakt med barn.

Kontakta polisen

Kontakta polisen vid brott. Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som bryter mot RF:s stadgar. Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen och gäller det orosanmälan ska du vända dig till socialtjänsten. Om du är osäker så hjälper idrottsombudsmannen dig med råd.

Arbete för trygga idrottsmiljöer

Idrottsföreningen har bland annat därför en viktig social funktion att fylla i samhället. 9 av 10 barn och ungdomar är någon gång under sin uppväxt medlem i en idrottsförening.

Svenska Ridsportförbundets föreningar har cirka 154 000 medlemmar, majoriteten av dem är unga.

För en del barn och ungdomar är föreningen till och med en frizon; en plats där de kan få vara ett tag och komma bort från det som upplevs som jobbigt, till exempel i hemmet.

Det finns dock inga garantier för att kränkande behandling i någon form inte förekommer även i idrottsrörelsen.

Riksidrottsförbundet har tagit fram webben Trygg och inkluderande idrott Länk till annan webbplats..

Du kan alltid kontakta oss för råd, stöd och information.

Anmälan

För att Svenska Ridsportförbundet ska kunna agera formellt när det gäller sexuella trakasserier och övergrepp behöver vi en skriftlig anmälan. Den kan skickas till Medlemsombudsmannen eller tjänsteman på centrala kansliet. Förbundets generalsekreterare, i samråd med förbundets ordförande beslutar sedan om hur ärendet fortsatt ska handläggas.

Ärenden om sexuella trakasserier och övergrepp ska handläggas skyndsamt.

Riksidrottsförbundet Länk till annan webbplats. arbetar också med Trygg idrott – på deras hemsida hittar du bland annat informaton om idrottsombudsmannen och visselblåsartjänsten, och kan kontakta deras verksamhetsutvecklare.

Publicerad: