Nyheter säkerhet

Sortering

  1. Article image
    28 nov 2023 11:51 Inom ridsporten tränar och tävlar män och kvinnor på precis samma villkor, därmed utgör ryttare det perfekta underlaget för ett världsunikt forskningsprojekt inom hjärnskakningar som Folksam och Svenska Ridsportförbundet nu inlett.
  2. Article image
    3 nov 2023 09:37 På Svenska Ridsportförbundet är säkerhet ständigt i fokus och med hjälp av utökad kunskap om olycksfall kan vi utforma insatserna på bästa sätt. Vår vision för säkerhetsarbetet är att ridsporten ska vara fri från olyckor som leder till att människor och hästar kommer till skada.
  3. Article image
    25 jan 2023 08:57 Svenska Ridsportförbundet vill på olika sätt minska antalet olyckor inom ridsporten genom ett gemensamt systematiskt säkerhetsarbete och lanserar idag ett nytt verktyg för incidentrapportering. Genom att registrera alla tillbud och alla olyckor kan vi tillsammans samla kunskap om var, när, hur och varför händelser sker och utifrån detta vidta åtgärder för ökad säkerhet.