Annons
Annons

Ridsporten vill se förändring!

Mikael Sjöberg

I helgen är det dags för Riksidrottsmötet. Ett möte Svenska Ridsportförbundet ser som avgörande för idrottsrörelsens hantering av trygghetsfrågor då Riksidrottsförbundets regelverk genast måste stärkas och förtydligas. Inom ridsporten har vi idag regler vi förhindras från att tillämpa eftersom RF:s regelverk begränsar oss.

Vartannat år samlas förtroendevalda i Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas medlemsförbund och fattar demokratiska beslut för idrottsrörelsens framtid. Nästa Riksidrottsmöte hålls den 26-28 maj i Uppsala och Svenska Ridsportförbundet kommer att vara på plats för att argumentera för sina motioner. Svenska Ridsportförbundet hade förväntat sig mer av Riksidrottsstyrelsens förslag till beslut i trygghetsfrågorna, som publicerades i april Länk till annan webbplats.. Riksidrottsstyrelsens förslag handlar bland annat om att tillsätta en analys och en översyn. Svenska Ridsportförbundet anser att det är positivt att det görs en helhetsöversyn på sikt och kommer att begära att få delta i det arbetet, men har samtidigt behov av ett stärkt regelverk redan nu.

- För mig -- som hästtjej, ponnymamma och ordförande -- är värdegrundsfrågorna vår viktigaste fråga och Riksidrottsmötet är avgörande för vilken kurs vi sätter framåt. Svenska Ridsportförbundet måste fortsätta att utveckla trygghetsarbetet men idrottens regelverk sätter ramarna för vilka förbättringar som är möjliga att genomföra, säger Sandra Ruuda, nyvald ordförande för Svenska Ridsportförbundet.

Som specialidrottsförbund måste Svenska Ridsportförbundet förhålla sig till Riksidrottsförbundet, vilket är en utmaning när det kommer till trygghetsfrågor som sexuella trakasserier och övergrepp där idrottens regelverk är för klent. Svenska Ridsportförbundet vill till exempel att specialidrottsförbunden själva ska få besluta om vem som har ett förtroendeuppdrag. Som vi ser det är det ingen rättighet att ha ett förtroendeuppdrag, utan det är just ett förtroende och en förmån.

Ridsporten ska vara en trygg plats

- Ridsporten har kommit längre än RF och har tuffare regler. Vi vill kunna använda våra regler och stärka dem ytterligare utan att idrottens regelverk sätter stopp. Detta blir extra problematiskt för oss eftersom vi även måste förhålla oss till det internationella förbundet FEI som tagit väldigt stora steg framåt i de här frågorna, säger Sandra Ruuda.

Inför Svenska Ridsportförbundets stämma i maj inkom det ett 20-tal motioner rörande trygghet. Stämman gick på förbundsstyrelsens förslag rörande samtliga dessa motioner efter att Svenska Ridsportförbundets dåvarande ordförande Ulf Brömster hållit en dragning där han förklarat förutsättningarna och bakgrunden till förbundsstyrelsens yttranden på motionerna.

-Det finns ett enormt engagemang inom ridsporten i de här frågorna med många idéer och initiativ men det är viktigt att förstå att RF:s regelverk ofta styr vad som är möjligt att genomföra bland de förslag som kommer in. Jag är fullt medveten om att det finns en frustration inom ridsporten i de här frågorna men jag vill betona att vi vill samma sak. Vi vill ju alla att ridsporten ska vara en trygg plats, säger Sandra Ruuda.

Publicerad:

Aktuellt