Annons
Annons

”Vi hade väntat oss mer”

Riksidrottsstyrelsens yttranden och förslag rörande trygghetsfrågor är en besvikelse för Svenska Ridsportförbundet.

Riksidrottsförbundet har nu publicerat Riksidrottsstyrelsens yttranden om de motioner som inkommit till Riksidrottsmötet i maj. Svenska Ridsportförbundet har lämnat in Länk till annan webbplats. hela fem motioner till Riksidrottsförbundet där flera handlar om trygghet. Våra motioner rörande hållbarhet och ungas inflytande föreslås bifallas av Riksidrottsstyrelsen men när det gäller trygghetsfrågor är Riksidrottsstyrelsens yttranden och förslag en besvikelse för Svenska Ridsportförbundet. Riksidrottsstyrelsens förslag handlar bland annat om att tillsätta två utredningar, en som ska analysera barnkonventionen och dess påverkan på idrottsrörelsen och en som ska se över bestraffnings- och överklagandeärenden.

-Utifrån de diskussioner vi har haft hade vi väntat oss mer och är helt klart besvikna över att läsa detta. Det är positivt att det finns en vilja inom RF att arbeta med de här frågorna men det går alldeles för långsamt. Vi har stärkt vårt eget regelverk men RF:s regelverk hindrar oss från att agera när det som inte får hända ändå sker. Vi vill ha bättre verktyg här och nu, inte vänta två år till, säger Svenska Ridsportförbundets ordförande Ulf Brömster.

Ett enormt engagemang

- Det finns ett enormt engagemang inom vårt förbund för de här frågorna och vi kommer att fortsätta att arbeta för att våra motioner ska bli verklighet. Vi vill se en samsyn och förstärkt regelverk inom idrotten vad gäller trygghetsfrågor där dessa motioner utgör ett viktigt steg på vägen samtidigt som en översyn genomförs. Att som specialidrottsförbund visa vårt engagemang och försöka påverka hela idrottsrörelsen i angelägna ämnen är viktigt.

Svenska Ridsportförbundet har lämnat inför Riksidrottsmötet lämnat in följande motioner:

  • Tillägg i RF:s stadgar 14 kap bestraffningsärenden om förseelser, avstängning, preskription och straffmätning.
  • Förslag om tillägg i RF:s stadgar 11 kap specialidrottsförbund samt i 15 kap överklagande av beslut som inte avser bestraffningsärende.
  • Tillägg i RF:s stadgar för reglering av djurrelaterade bestraffningsärenden som behandlas i Riksidrottsnämnden.
  • Förslag om hållbar utveckling.
  • Förslag om ungas inkludering i idrottsrörelsens demokratiska process.

Motionerna inklusive Riksidrottsstyrelsens yttranden finns här:
11.13 Trygg idrott samt motionerna 15-24.pdf (rf.se) Länk till annan webbplats.
11.5 Svenska Ridsportförbundet och Svenska Seglarförbundet - Förslag om hållbar utveckling.pdf Länk till annan webbplats.
11.3 Svenska Ridsportförbundet - Förslag om ungas inkludering i idrottsrörelsens demokratiska process.pdf (rf.se) Länk till annan webbplats.

Riksidrottsmötet, det samlade namnet för Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas årsmöten, sker vartannat år och hålls härnäst den 26-28 maj 2023. Ytterligare information finns här:
Möteshandlingar - Riksidrottsmötet (rf.se) Länk till annan webbplats.

Publicerad:

Aktuellt