Annons
Annons

Rekommendation till våra föreningar

Foto: Mikael Sjöberg

Med anledning av uppgifter om ridskolor som har satt upp viktgränser för sina elever och den efterfrågan på stöd vi uppfattat, vill vi som förbund vara tydliga gentemot alla föreningar kring våra rekommendationer i frågan. Svenska Ridsportförbundet rekommenderar ingen förening att införa viktgränser.

Ridsporten ska vara en trygg plats för alla. Oavsett vem du är ska stallet kunna vara en plats för att möta vänner, idrotta och utvecklas i samspelet med hästen.

I ett samhälle där vi behöver röra oss mer - inte mindre – fyller ridsporten en viktig funktion för folkhälsan och för människor i alla åldrar, med olika förmågor och erfarenheter. I ridsporten ska människor vara välkomna att utvecklas tillsammans med varandra och med hästarna.

RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. säger att man aldrig ska hänvisa till eller kommentera vikt. Från Svenska Ridsportförbundet ser vi också tydligt att även om en viktgräns bara sätts för vuxna, så befinner sig barn och vuxna i ridsporten i samma miljöer och en sådan diskussion påverkar därför även barn.

Tillit till ridsportens utbildade ledare

Hästens välfärd måste alltid vara central i ridsporten, men att matcha häst och ryttare är mer komplext än ryttarens vikt. Det är också bakgrunden till att vi under decennier byggt upp en omfattande utbildningsverksamhet för ridsportens ledare, upp på universitetsnivå. För att verkligen värna hästens välfärd måste man matcha häst och ryttare på bästa sätt, där faktorer som hästens grundutbildning, ras, storlek på hästen, vilka övningar man gör på lektion, samt ryttarens förmåga och balans är några bland många parametrar. Så bidrar man till hästens välfärd på ett allsidigt sätt.

Rekommendation till föreningar

Ridläraren har ansvar för att ridlektionerna genomförs så säkert och hästvänligt som möjligt och beslutar alltid vilken häst som passar bäst för varje ryttare för varje lektion. Vi rekommenderar alla föreningar att ha en nära dialog med er personal för att säkerställa att de känner en trygghet i detta. Vi rekommenderar också er som förening att i möjligaste mån anpassa vilka hästar ni har och hur de tränas, utifrån den elevgrupp som finns på ridskolan, samt att även anpassa aktiviteter både på och av hästryggen efter det.

Behöver ni som förening ytterligare stöd? Kontakta våra föreningsrådgivare.

Publicerad:

Aktuellt