Annons
Annons

RF SISU-distrikten kan ge stöd

Styrbjörn Amberg rider lektion på Hufvudsta Ridskola.

Foto: Mikael Sjöberg

Ridklubbar som vill ha idéer och stöd för sin satsning på äldre kan få det av RF-SISU. I Västmanland finns idrottskonsulenten Sofia Lyckman, alltid beredd att svara på frågor.

– Det som är så fantastiskt med ridsporten är att den som idrott verkligen spänner över generationsgränserna. Man kan börja med hästar när man vill i livet. Och det handlar inte bara om att sitta på hästen utan om gemenskapen i stallet och vid fikastunderna inte minst. Lisa 10 år kan rida tillsammans med Ove, 70 år, säger Sofia Lyckman som i sitt arbete hos RF-SISU är inriktad på just ridsport.

– Inte minst för äldre så tror jag att stallet som sådant kan skapa ett sammanhang. Det vi har sett är att det skapas ett ”gäng av passionärer” i stallarna.

– Ungdomarna ser ofta de äldre som en extramormor eller -morfar, en trygg vuxen. Även de äldre vittnar om att de unga lyssnar intresserat på dem. Samtalet är enkelt när man rör sig i ridsporten. Hästar förenar, de skapar sammanhållning.

– Jag har hört berättelser om de som kommit till ridskolan och är nyfikna, de som alltid har velat rida och tänker att nu ska de prova, nu när de har blivit pensionärer och har tid. De kan då börja med att bara vara runt hästen.

Citatikon

För klubben innebär det här fler medlemmar, samtidigt som stallet blir en social träffpunkt

Hon säger att föreningen då kan erbjuda utbildningsmaterial från SISU Idrottsböcker eller Svenska Ridsportförbundet, som ”Välkommen till ridskolan” till exempel, och ge grundläggande hästkunskap för att visa vad de nya i föreningen kan förvänta sig och vad som förväntas av dem.

– För klubben innebär det här fler medlemmar, samtidigt som stallet blir en social träffpunkt som kan erbjuda plats till människor i alla åldrar.

Ridsporten erbjuder ju också mer än det mänskliga mötet, menar Sofia Lyckman, genom att man här umgås med djur och får känna den värme, närhet och kärlek som djuret i sig ger.

– Den närheten tror jag är viktig. Någon äldre har säkert dragit med sig någon annan äldre bara för att fika, men som sedan har närmat sig hästarna. Hästen gör ingen skillnad på oss vad gäller ålder eller ursprung. Vi är alla lika inför hästen.

– På köpet får man det sociala sammanhanget, ensamheten minskar och man får rörelse för kroppen. För även om man inte rider så kan man borsta en häst eller sopa en stallgång.

Hon berättar om Stora Ekeby Ridklubb, nära Strömsholm och Västerås, där de äldre i föreningen har anlagt en promenadslinga.

– Den blir till ett andningshål i vacker miljö och med hästar i hagarna intill. Bara det att få frisk luft, att komma ut. Många äldre vittnar ju annars om ensamhet och nu har vi haft en lång tid med coronapandemin också, där man kanske har tvingats isolera sig. Samtidigt har många stallar kunnat hålla öppet just därför att man erbjudit aktiviteter utomhus och med så få deltagare att pandemireglerna kunnat hållas.

– Många föreningar undrar kanske hur man får tag i pensionärer. Ett bra sätt är att be någon som redan är medlem att bjuda med en kompis.

En grupp av äldre kan också skapas genom att klubben rekryterar till specifika saker, säger Sofia Lyckman, som att baka bullar till kafeterian eller snickra på ett staket.

– Det finns alltid något att göra i ett stall.

– Vi tror att det finns en enorm rekryteringsmöjlighet. Det finns fler äldre i ridsporten än i många andra idrotter, men det finns ändå många kvar att nå.

– Som idrott har vi i ridsporten ett stort ansvar att ge inte bara fysisk rörelse utan en social samvaro. Det sociala är en otroligt viktig bit för folkhälsan.

Citatikon

Vi hör ju hela tiden berättelser om människor som säger att de mår bättre av att vara i stallet


Hon säger att RF-SISU så klart hoppas att det ska bli en förlängning i någon form av idrott för äldre-projektet.

– Vi hoppas att man även på kommunal och regional nivå ska få en medvetenhet om folkhälsoaspekten i kampanjen. Den ger positiva saker till människan, hästen, Sverige, världen, ja hur långt du vill.

– Vi hör ju hela tiden berättelser om människor som säger att de mår bättre av att vara i stallet och då få känna sig som en del av en gemenskap.

– Så klart ska vi satsa på barn och unga, men de äldre är också otroligt viktiga och en stor målgrupp.

– En dröm är att få ett LOK-stöd (statligt lokalt aktivitetsstöd) även för äldre. Kommuner skulle också kunna hjälpa till med att ordna kontakter vid till exempel äldreboenden.

Publicerad:

Sofia Lyckmans tips till föreningar

 

  • Engagera de äldre medlemmar som redan finns, be dem bjuda med en kompis. Lyssna in – vad tror de? Vad tycker de? Hur ska klubben få fler äldre att komma?
  • Att skapa aktiviteter behöver inte vara så krångligt. Ta in några hästar att borsta på, gör en promenadslinga med hästfrågor. Kanske behöver inte ridningen alltid stå i centrum. Sedan kan aktiviteterna utvecklas efter hand.
  • Det går också alltid bra att prata med sitt RF-SISU-distrikt för tips, idéer och stöd. Kanske finns det någon ekonomisk hjälp att få. Be din idrottskonsulent att delge och/eller skapa mötesplatser för utbyte av erfarenheter, liksom idrottsöverskridande kontakter, för att hitta en bra samverkan mellan föreningar.
  • Se till att det föreningen kan lämna ut material kring hästkunskap och en folder som berättar om ridklubben, om värdegrunden och som presenterar hästarna. Sådant skapar trygghet.
  • Det är bra att se till att det finns värdar på plats. Även det ger trygghet och inte minst säkerhet.
  • Distrikten har ofta ett gott nätverk av kontakter i kommun och region som kan ge än mer vägledning och än fler samverkansparter med möjliga ingångar till målgruppen. Vidare kan föreningen få stöd till folkbildningsverksamhet kopplad till målgruppen. Kanske finns det dessutom någon ytterligare ekonomisk hjälp att få.