Annons
Annons

Paraverksamhet

Drygt en miljon människor i Sverige lever med någon form av funktionsnedsättning. För alla dessa människor kan hästen och stallet erbjuda en värdefull frizon. Hästen är helt fri från fördomar och mötet med hästen sker på lika villkor för alla.

Ledarutbildningar

Svenska Ridsportförbundet arbetar för att göra ridsporten tillgänglig för alla. Ett led i detta arbete är förbundets ledarutbildning Paraledare.

Kurserna för paraledare ska dels ge den grundläggande kunskap som krävs för att leda och möta ryttare eller kuskar med funktionsnedsättning. Dels väcka tankar och inspirera till att söka ytterligare kunskap. Utbildningen riktar sig till dig som vill ha bättre kunskaper kring verksamheten för ryttare eller kuskar med någon form av funktionsnedsättning.

Parasatsning 2022-2023

Under 2022 har Riksidrottsförbundet möjliggjort för Svenska Ridsportförbundets medlemsföreningar att söka ekonomiskt stöd för att stärka och utveckla verksamhet för ryttare och kuskar med funktionsnedsättning.

Stödet är nu fördelat och ansökan stängd.

Återrapportering

Parasatsning 2022 ska återrapporteras efter slutförd insats, dock senast den 31 december 2022. När Parasatsning 2022 är rapporterad och godkänd finns möjligheten att söka ytterligare medel.

"Vad skulle man göra utan hästar? Livet skulle inte funka då,” säger Cathrine Csore.

Foto: Terése Classon Sundh

Inte som alla andra

Funktionsnedsättningen gör att hon inte kan ha ett vanligt jobb. Men på Örebro Fältrittklubb är Cathrine Csore, 33, en i gänget. Ridskolan betyder allt.

Läs hela artikeln på Häst & Ryttare

Publicerad: