Distriktet

Om oss

Gotlands Ridsportförbund är ett av 19 ridsportdistrikt som ingår i Svenska Ridsportförbundet.

På Gotland har vi 8 föreningar totalt varav 1 bedriver ridskoleverksamhet. Vi har ca 1215 medlemmar fördelat på våra föreningar.

Innehåll

bete,häst

Foto: Mikael Sjöberg

Flicka, Häst

Distriktets ungdomssektion

Ung i ridsporten? Du kan påverka framtiden! Ridsporten är ung, mer än hälften av alla medlemmar i landets ridklubbar är under 26 år. Genom vår unika struktur ges du som ung chansen att tidigt lära dig besluta om, driva och genomföra projekt. Att få förtroendet att leda och påverka är ett stort, och inte minst, utvecklande ansvar.

hästar

Distriktsstyrelsen

Distriktsstyrelsen Gotlands Ridsportförbund 2024

två hästar

GDPR

I samband med införandet av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har Riksidrottsförbundet (RF) tagit fram en uppförandekod för idrottsrörelsen. Målet är att skapa en enhetlig behandling av personuppgifter inom idrottsrörelsen och att förenkla den specifika information som förbund och föreningar inom idrottsrörelsen måste känna till.

hästar, vatten 

Kansli

Vårt kansli ligger i Idrottens Hus på Färjeleden 5, Visby (Kopparsvik, nere vid Lantmännen) Kanslist: Jenny Hallkvist kansliet är öppet tisdagar 14.00-17.00 Om man vill komma en annan tid under sommaren så är man varmt välkommen att boka in en egen tid med Jenny via mejl eller telefon.

Hästar

Månadsbrev

Här kommer alla månadsbrev från distriktet att ligga

Officiella Dokument

Här finns våra stadgar, fullmakt, årsmötesprotokoll, verksamhetsplan

Fallback bild

Ridsportens Värdegrund

I kraft av ideella föreningar utvecklar vi ridsport med kvalitet, för alla – hela livet. Vår vision är att svensk ridsport ska vara världens bästa!

Ridsportforum

Svar och idéer från ridsportforum 2.0

Prisutdelning hopptävling.

Tävlingsgrupp-Distriktet

Distriktets tävlingsgrupp består av tävlingsansvarig och distriktets grenledare

häst,skäck, 

Vision och Värdegrund

GRFs Verksamhetsidé " Att värna om god ridsport i alla dess former samt att vara ett stöd för ungdomarna, klubbarna och deras verksamhet "

Årsmöte 2024

Här finns alla handlingar till årsmötet