Vision och Värdegrund

häst,skäck, 

Foto: Mikael Sjöberg

GRFs Verksamhetsidé

" Att värna om god ridsport i alla dess former samt att vara ett stöd för ungdomarna, klubbarna och deras verksamhet "


Vi arbetar som länk mellan SvRF och de gotländska klubbarna. Vi ska vara klubbarna till hjälp i olika frågor och driva projekt över klubbgränserna.

Publicerad: