Distriktsstyrelsen

Foto: Mikael Sjöberg

I GRFs styrelse sitter ordförande och representanter från varje klubb samt alla distriktsgrenledare, vi har en adjungerad sekreterare och en adjungerad kassör.

Cecilia Stenström

Ordförande, kommunen,politik

M: 070-448 24 30

E-post: cilla.stenstrom@gmail.com

Eva Wiklund

Vice ordförande, adjungerad

Distriktsgrenledare i dressyr

M: 070-828 99 81

E-post: eva.wiklund@telia.com

Ulrika Söderström adjungerad

Konsulent

M: 073-376 86 22

E-post: ulrika.soderstrom@rfsisu.se

Helena Ahlin

Sekreterare

M: 070-727 79 48

E-post: valdarve.helena@hotmail.se

Annica Ahlquist

Tävlingsansvarig

M: 070-398 30 06

E-post: annica.ahlquist@telia.com

Amanda Johansson

Idrottspolitik – regionen

M: 070-489 08 96

E-post: amanda@teamtmd.se 

Sylve Söderstrand

Idrottspolitik

M: 073-511 41 11

E-post: sylve@jumpclub.se

Marie Hansson

Sammankallande Projektarbetsgruppen

M: 070-823 53 96

E-post: linddalen@hotmail.com

Erika Berglin

Kassör

M: 073-358 56 52

E-post: erika.berglin@traumeridsallskap.se

Birgitta Cedergren

Para-ansvarig

M: 070-557 44 01

E-post: gitten12@hotmail.com

Åsa Olsson

Ungdomsansvarig

M: 070-510 85 82

E-post: asasi.olsson@outlook.com

Marelene Malmqvist

Distriktsgrenledare hoppning

M: 070-698 07 70

E-post: marlene@wisbyequestriancenter.se

Frida Karlqvist

Distriktsgrenledare i Sportkörning

M: 070-324 99 19

E-post: f.karlqvist@gmail.com

Monica Andersson

Distriktsgrenledare i Working Equitation

M: 070-323 71 88

E-post: monica-hejdeby@live.se

Torunn Andersson

Ordinarie ledamot från DUS i GRF-styrelsen

M: 076-133 62 63

E-post: andersson.torunn@gmail.com

Leia Klafver

Suppleant från DUS i GRF-styrelsen

M: 072-035 59 29

E-post: leiaklafver@gmail.com

Publicerad: