Testbild

Foto: Test Testsson

Utbildning

Utbildning för våra föreningar och dess medlemmar

Hög kompetens hos ledare och förtroendevalda för att säkerställa hög kvalitet i våra klubbars verksamhet och därtill stort fokus på hästens välbefinnande är ledstjärnor för distriktets utbildningssektion.

Utbildningsverksamheten utgör en stor del av distriktets verksamhet. Vissa utbildningar är årligen återkommande och däremellan försöker vi vara lyhörd för önskemål från ledare och medlemmar i våra ridklubbar.

Här kan man skriva ytterligare text om det inte finns plats ovan, om detta fält inte behövs kan det plockas bort.

Innehåll

Aktuellt