Annons
Annons

Nivå 1 – I föreningen

Foto: Mikael Sjöberg

Lär känna hästen och ridsportens grunder.

Ryttarutveckling 1 är det första steget i Ridsportens utvecklingsmodell och vänder sig till dig som är i början på din ridsportkarriär. Programmet består av ett webbaserat utbildningsmaterial och en kurs i din förening med både avsuttna och uppsuttna träffar. Som facit på att kunskaperna utvecklas och befästs finns Ryttarmärken 1-5.

På nivå 1 ligger fokus på att lära mer om områden som bidrar till att ge dig och hästen de bästa förutsättningarna att må bra, ha roligt och skapa möjlighet att utvecklas inom ridsporten hela livet. Det handlar både om hästkunskap och kunskap kring hur du som aktiv inom ridsporten kan utveckla din sits och träna avsuttet.

Programmet bygger på sex fokusområden:

  • Trygg utvecklingsmiljö
  • Ridningens grunder
  • Ryttarens grundutbildning
  • Avsutten träning
  • Kost
  • Hästkunskap

Utbildningswebben för Ryttarutveckling 1 beställs och betalas genom Sisuförlags webshop - Utbildningswebb för Ryttarutveckling 1. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Upplägg

Studieplan för Ryttarutveckling 1 Pdf, 165.2 kB.

Ryttarutveckling 1 är tänkt att ge en bred grundutbildning och kan genomföras i samtliga grenar. Se Studieplanen som inspiration, omfattningen av er insats kan vara både större och mindre än de föreslagna timmarna. Ni kan välja att lägga större vikt vid ett eller flera av fokusområdena, utefter behovet i er förening. Samtliga sex fokusområden ska dock beröras, oavsett insatsens längd och upplägg.

Ryttarmärken - en möjlighet i Ryttarutveckling 1

Ridsportens ryttarmärken är kunskapsklassiker med en stolt historia!

  • Ryttarmärke 1-5, fem märken.
  • Brons-, silver- och guldmärken.
  • Märke 1-5 ligger i enlighet med Ryttarutveckling nivå 1.

Ryttarmärkena – på alla nivåer – har som mål att hitta gemensamma nämnare för grundutbildningen i dressyr och hoppning. Ska ryttaren utvecklas på bästa sätt är det viktigt att ryttaren får en bred grundutbildning att utvecklas vidare från. Betoningen ligger på sits, balans och följsamhet och där igenom en möjlighet att utveckla sin inverkan i såväl dressyr som hoppning. Detta förutsätter väl utbildade, lämpliga hästar som tillsammans med ridläraren ger ryttaren de bästa förutsättningarna.

Ryttarmärkets utbildningsplan för märke 1-5 utgör grunden för ridsportens plan för ryttarutveckling nivå 1. Idén med ryttarmärkets utbildningsplan är att stimulera till allsidiga häst- och rid kunskaper inom fokusområdena: hästkunskap, ridlära, fysträning och kostlära, värdegrund och trygghet samt ridning. Omfattningen varierar och provtagningen skiljer sig åt från märke till märke.

Här finns mer information om Ryttarmärken

För förening och kursledare

Det är önskvärt att ledare för Ryttarutveckling 1 är minst ridledare, och föreläsare med specialkompetens kan med fördel bjudas in till delkurserna. För dig som ska leda Ryttarutveckling 1 finns stöd i vår Utbildarwebb. Där finns bland annat handledarmaterial, tips och länkar. Kontakta Matilda Fagerlind, matilda.fagerlind@ridsport.se för att få tillgång till materialet.

Publicerad:

Kontakt och frågor

Frågor om utvecklingsmodellen
Daniel Bergqvist, daniel.bergqvist@ridsport.se

Frågor om utbildningswebben, förening, kursledare
Matilda Fagerlind, matilda.fagerlind@ridsport.se