Annons
Annons

Överdomare

Domarplatsen.

Foto: Roland Thunholm

Överdomare ska finnas vid alla tävlingar från lokaltävling och uppåt i samtliga discipliner.

Utbildningsgång för Överdomare

Överdomaren är Förbundets representant på tävlingsplatserna.

För utbildningen av ÖD ansvarar förbundskansliet.
ÖD-utbildning kan också initieras och genomföras av distriktsförbunden efter godkännande från förbundskansliet.
Av Förbundet godkända Överdomarutbildare ska anlitas.

Utbildning/auktorisation av Överdomare

För att vara aktuell som ÖD-aspirant ska sökanden ha stor erfarenhet av den/de discipliner som hon/han avser att verka inom. Sökanden ska även vara beredd att ägna mycket tid åt att verka som ÖD. Lägsta ålder 25 år.

Kvalifikation som gäller för respektive disciplin:

Hoppning: B-domarstatus - Ha tjänstgjort som B-domare i minst 4 år.
Dressyr: Dressyrdomarstatus.
Övriga grenar: kontakta grenansvarig tjänsteman.

Repetitionskurser

Överdomare ska delta på repetitionskurs minst vart annat år. Aktuella kurser finns här.

Överdomarutbildare

Hoppning

Annika Pihl, Björn Johansson, Bengt Sånesson

Dressyr

Camilla Modenius, Christel Viberg

Kontakt

Matilda Fagerlind, matilda.fagerlind@ridsport.se.

Publicerad:

Är du intresserad av att bli överdomare?

Fyll i och skicka in formuläret nedan, gärna så snart som möjligt.

Intresseanmälan Överdomarutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuella utbildningar och repetitionskurser