Annons
Annons

För funktionärer

Grundläggande funktionärsutbildningar anordnas av distrikten, så är du intresserad av att börja en utbildning kontaktar du i första hand ditt distrikt.

Basutbildningen är obligatorisk och ett behörighetskrav för att gå Svenska Ridsportförbundets funktionärsutbildningar. Sökande ha gått Basutbildningen innan annan utbildning påbörjas.

Kontakta ditt distrikt för information om var och när Basutbildningen arrangeras.

Förbundslegitimation

Beställs i TDB. I funktionärslegitimationen ingår fortbildning, tävlingsreglemente vartannat år i aktuell gren och möjlighet att beställa kläder från funktionärskollektionen. Kontrollera innan du löser funktionärslegitimationen att din adress är korrekt. TR skickas till den adress som är angiven i TDB.

Testbild

Foto: Svenska Ridsportförbundet

Innehåll