Annons
Annons

FAQ TDB för användare

Från och med 1 januari 2020 införs en ny betaltjänstplattform, Swedbank Pay, i samband med tävlingsanmälan i TDB. Ändringen är nödvändig, se förklaring längst ner bland svaren.

EKONOMI

Utbetalningar via banken - En fördjupning för dig som ska använda Swedbank SUS Utbetalningstjänst

Kommer det att finnas andra alternativ än betalkort och swish?

Det är de här två alternativen som arrangören kunde välja från start.
Nu finns även möjlighet för arrangören att även erbjuda fakturering och kredit.

Hur utbetalas premier/återbetalas anmälningsavgifter?

Premier och eventuell återbetalning efter avanmälan betalas ut enligt särskilda rutiner. Arrangören kan välja att använda Swedbank Pay eller ha egna rutiner. Det finns tre olika alternativ.

Swedbank SUS utbetalningstjänst

Arrangören rapporterar resultat via fil eller manuellt och matar in eventuella återbetalningar under tävlingens ekonomisidor i TDB som tidigare. Därefter skapar TDB en ”SUS-fil” som arrangören laddar ner lokalt till sin dator och sedan skickar via Swedbank/tilläggstjänst. Pengarna överförs då från arrangörens konto till anmälarens konto.
Vad krävs av arrangören? Arrangörer behöver teckna SUS-avtal med Swedbank (ca 500 kr/år samt 1,50 kr per återbetalning/transaktion)
Många är redan registrerade till det här systemet då utbetalning till bland annat studiebidrag, skatteåterbäring, lön och mycket annat idag redan utbetalas via SUS.

Leverantörsbetalningsfil

Arrangören rapporterar resultat via fil eller manuellt och matar in eventuella återbetalningar under tävlingens ekonomisidor i TDB som tidigare. Därefter skapar TDB en ”Leverantörsbetalningsfil” som arrangören laddar ner lokalt till sin dator och sedan skickar till sin egen bank, enligt instruktion. https://www.bankgirot.se/tjanster/utbetalningar/leverantorsbetalningar/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vad krävs av arrangören? Att föreningen har en tilläggstjänst hos sin bank som tillåter hantering av leverantörbankfil (ca 500 kr/år)

Manuell hantering

Arrangören rapporterar resultat via fil eller manuellt och matar in eventuella återbetalningar under tävlingens ekonomisidor i TDB som tidigare. Därefter skapar TDB ett utbetalningsunderlag som föreningens kassör använder för att betala ut via föreningens egen bank/internetbank.
Vad krävs av arrangören? Att egen internetbank finns och att kassören har access och kan rutinerna.

Hur fungerar SUS utbetalningstjänst?

För SUS utbetalningstjänst av premier och eventuell återbetalning vid avanmälan.
Den som registrerar återbetalningskonto måste från och med 1 januari 2020 vara en myndig person alternativt att omyndig person registreras av målsman. Läs mer HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur hanteras mitt konto efter anmälan till kontoregistret?

Swedbank gör en kontokontroll för att säkerställa att kontonumret är korrekt och att det är rätt person som anmäler detta konto, dvs att man är kontohavare eller medkontohavare till kontot. Konto i Swedbank och Sparbankerna uppdateras inom en till två bankdagar. För konton i andra banker kan det ta upp till tre bankdagar innan anslutningen är aktiv.

Konton som inte godkänns rensas bort ur systemet. Det kan bero på att kontot ägs av en annan person, är avslutat eller felaktigt och då avvisas kontoanslutningen och en ny anslutning behöver göras. Ett e-postmeddelande skickas till den adress som uppgavs vid registreringen av nytt konto.

Värt att tänka på är att om du går in och registrerar ett konto så försvinner det konto du eventuellt har registrerat sedan tidigare. Antingen så ersätts det kontot med det nya kontot som du har valt, eller om inte kontot godkänns så är kontorgistret rensat och du behöver lägga in ett nytt korrekt konto.

Till vilka konton kan utbetalning via SUS ske? Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Måste jag vara kund i Swedbank för att anmäla ett konto?

Nej, det behövs inte.

Om jag inte har något konto kopplat till SUS, hur får jag mina pengar?

Om mottagaren inte har något konto registrerat i Swedbanks kontoregister skickas en utbetalningsavi ut. Pris inlösen via bankkontor – kund som löser in utbetalningsavin och gör en insättning till konto, oavsett banktillhörighet, samt att kontot registreras i Swedbanks kontoregister. 0 kr.

Kan företag registrera sig för utbetalning via SUS?

Ja, dock måste firmatecknare besöka närmaste Swedbak för den registreringen. Det går inte att göra digitalt.

Vad är ett fullständigt BankID?

Läs mer HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är ett Mobilt SäkerhetsID för unga?

Läs mer HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ANMÄLAN TILL TÄVLING

När jag ska Swisha står det ett nummer ifyllt redan. Hur går jag vidare?

Numret som visas är endast exempel på hur ditt mobilnummer ska skrivas. Klicka i rutan och fyll i ditt mobilnummer där du har din Swish och som betalningen ska ske ifrån, klicka sedan på Betala.

Se exempel nedan:

Jag har efteranmält, hur vet jag att jag kommit med?

Du får en e-post, och sedan har du till 18:00 dagen därpå på dig att betala för att behålla din plats.

Vad innebär att pengarna reserveras?

Pengarna reserveras på ditt konto till just den här betalningen och kan inte användas till något annat.

Betalning vid anmälan till tävling i TDB där arrangören använder betaltjänsten, fungerar som andra inköp via nätet. Pengarna reserveras på det konto anmälaren använder.

Vi ser över om det går att justera så att reservation av pengar kan göras i anslutning till likviddagen i propositionen. Vi ser också över om tiden mellan anmälan, reservation av pengar och återkallande av anmälan kan förlängas.

Om jag betalar med Swish till en tävling med betaldag två veckor längre fram i tiden, vad händer då?

Pengarna dras direkt i samband med anmälan. Om du väljer att återta anmälan innan likviddagen så återbetalas pengarna direkt till ditt konto.

Om jag har betalat med Swish och återtar anmälan innan propositionens likviddag, hur/när sker återbetalningen?

Pengarna återbetalas direkt.

När dras pengarna om jag betalar min anmälan med Swish?

Då dras pengarna direkt.

Om jag betalar med betalkort till en tävling med likviddag två veckor längre fram i tiden, vad händer då?

Pengarna reserveras i samband med anmälan och dras vid likviddagen. Om du väljer att återta anmälan innan likviddagen släpper reservationen direkt.

GENERELLA FRÅGOR

Vad innebär ändringen för mig som anmälare och för arrangören?

Att alla ekonomiska transaktioner runt tävlingarna ska gå via Swedbank Pay, eller via betalning på plats. Arrangören tecknar ett eget avtal med betaltjänsten Swedbank Pay.

Hur tar jag ut mina pengar ur TDB?

TDB stängde för uttag den 10 januari 2020. Alla då innestående medel är överförda till ett särskilt konto. HÄR hittar du information om hur du gör för att ta pengarna efter den 10 januari.

Jag har glömt mitt användarnamn, hur gör jag då?

Har du ett fullständigt BankID kan du via ”Glömt kontouppgifter” skapa ett nytt användarnamn och lösenord till ditt konto och lågga in. Följ instruktionen på inloggningssidan, tdb.ridsport.se.

Har du inte ett fullständigt BankID så kontaktar du uppgifter@tdb.ridsport.se.

Kan jag ändra mitt namn/kontaktuppgifter själv i TDB?

Ja, under "Mina sidor" > "Profil", "Redigera" kan användare själv ändra efternamn och kontaktuppgifter.
Förnamn och personnummer går inte att ändra själv.

Kan jag ändra mitt barns uppgifter som ligger under Mina ryttare?

Nej, då ber vi er meddela ändringen i ett mail till uppgifter@tdb.ridsport.se så fixar vi det åt er.

Kan jag ändra min e-postadress/lösenord själv i TDB?

Ja, under "Mina sidor" > "Profil", välj fliken ”Byt e-post”/”Byt lösenord”

Varför ändra något när TDB fungerade så bra tidigare?

TDB är ett anmälningssystem i världsklass, men mycket har förändrats sedan starten för dryga tio år sedan. Med anledning av bland annat Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism startades en utredning i samarbete med vår bank och Equipe under 2018. Svenska Ridsportförbundet måste säkerställa att TDB följer de lagar och förordningar som finns inom området. Utredningen kom fram till att Svenska Ridsportförbundet inte får agera betaltjänstföretag.

Om jag behöver hjälp med att använda det nya systemet, kan jag få det?

Javisst, vi är här för din skull. Svenska Ridsportförbundets kansli kan hjälpa till via e-post, sport@ridsport.se. Skriv ”Frågor om TDB” i ämnesraden.

Publicerad: