Annons
Annons

FEI Medication Log Book

Alla hästar som tävlar internationellt under FEI:s regler ska komplettera sitt FEI-pass med en Medication Log Book.

Syftet med loggboken är att göra det enklare för den person som är ansvarig för hästen att föra bok över vilka substanser ur ”FEI Equine Prohibited Substances List” som hästen har behandlats med.

Loggboken är en åtgärd i enlighet med de överenskommelser som det togs beslut om på 2009 FEI General Assembly och är en del av ”Clean Sport”-satsningen för att lägga fokus på att minska antalet positiva dopingfall inom sporten, oavsiktliga eller ej.

Häftet beställs från Svenska Ridsportförbundet genom att sätta in 55 kr på bankgiro 167-5115, ange ”Loggbok”, hästens namn samt FEI-pass nummer.

FEI Medication Log Book ingår vid beställning av nytt FEI-pass.

Vid frågor kontakta sport@ridsport.se

Publicerad: