Annons
Annons

Godkända bomhållare

Bakben på häst som hoppar över hinder.

Foto: Roland Thunholm

Säkerhetsskållor är obligatoriska på alla hopptävlingar. Skållorna ska användas på den bakre bommen på alla längdhinder samt även på de mellersta bommarna på trippelbarr.

Säkerhetsskållorna löses ut vid islag och hästen slipper att få bommen mellan benen, om det skulle bli ett rejält islag. Även för ryttaren betyder det här en ökad säkerhet.

Inga dispenser ges, utan de klubbar som inte har någon av de godkända skållorna, måste införskaffa sådana. Ett tips från banbyggnadsgruppen är att alltid ha en laddning skållor framme under pågående tävling. Det gäller även på framhoppningsbanan.

Det ställs stora krav på de godkända säkerhetsskållorna. De godkända skållorna har noggrant provats av Sveriges Forsknings- och Provningsinstitut enligt anvisningar från Svenska Ridsportförbundet. Att skållorna är godkända innebär att utlösningskraften i vertikal vinkel ska vara 100-140 kg och i 45 graders riktning 140-200 kg. Kraven uppfylls om utlösningskraften ligger inom dessa gränser eller om bommen glider ur bomhållaren. Alla de godkända bomhållarna uppfyller kraven på utlösningskraft i Ridsportförbundets anvisningar.

Dessutom finns det speciella ponnyskållor där utlösningskraften i vertikal vinkel ligger mellan 80-120 kg. Svenska Ridsportförbundet rekommenderar att ponnyskållor används på ponnytävlingar.

Publicerad: