Annons
Annons

Panelsamtal om en trygg idrott

Foto: Mikael Sjöberg

Idrottsminister Amanda Lind var en av gästerna när Svenska Ridsportförbundet och Stiftelsen Friends genom satsningen Trygga Ledare, bjöd in till panelsamtal om barn och ungas trygghet inom idrotten.

- Jag tror på en ansvarstagande idrottsrörelse som tar trygghetsfrågorna på allvar, som erkänner att det finns problem, som inte räds att prata om det som är obehagligt. Det är inte farligt att ta i de här frågorna. Det är en ren nödvändighet, säger Amanda Lind.

Amanda Lind lyfter också vikten av att idrotten finns för alla barn inom idrotten, oavsett bakgrund. För många är idrott förknippat med gemenskap och glädje, men så är det tyvärr inte för alla. Det finns barn som går till sin idrott med en klump i magen.

Det är inte farligt att ta i de här frågorna

För att inspirera och diskutera hur vi tillsammans kan upptäcka, möta och agera förebyggande mot mobbning och kränkningar, tog Svenska Ridsportförbundet och Friends genom satsningen Trygga Ledare, initiativet till en serie panelsamtal om barns- och ungas trygghet. Trygga Ledare är en gemensam och flerårig satsning för en trygg stallmiljö, tack vare stöd från Hugo Stenbecks Stiftelse. Innehållet i satsningen bygger på ungas röster och erfarenheter från ledare i alla åldrar inom ridsporten.

I tre samtal pratar olika paneler om trygga strukturer, idrottsrörelsens ansvar, ledarens arbete i föreningen och ungas inflytande och delaktighet, vilket är avgörande för en trygg idrott.

I samtalen deltog förutom Amanda Lind, sakkunniga experter och ungdomar från olika idrotter och organisationer. Barnkonventionen är en självklar utgångspunkt. Deltagarna delar med sig av sina perspektiv, tankar och konkreta tips på hur man som ledare, förening eller förbund kan arbeta för en trygg vardag för barn och unga. Barns trygghet är alltid vuxnas ansvar!

Maja Frenkel, Friends generalsekreterare

Maja Frankel, generalsekreterare Stiftelsen Friends.

Foto: Mikael Sjöberg

- Det absolut enda sättet att stoppa mobbning och kränkningar är att göra något innan någonting händer, alltså jobba förebyggande och främjande. Det visar all forskning, säger Maja Frankel, generalsekreterare på Friends.

Panelsamtalen vänder sig bland annat till ledare inom hela idrotten. Idrottsledare har ett stort ansvar för barns och ungas trygghet och är för många unga ofta en av de viktigaste vuxna personerna i deras liv. Tanken är också att panelsamtalen kan användas av alla inom idrotten för att lyfta trygghetsfrågorna till ytan, inte minst som diskussionsunderlag och workshops i idrottsföreningar.

- Vår önskan är att de här samtalen ska fortsätta ut på stallbackar och i alla föreningar.
- Vi har en nollvision mot mobbning, kränkningar och övergrepp. Trygghetsfrågorna ska genomsyra allt vi gör. Vi kommer aldrig luta oss tillbaka. Samtalen om trygghet måste fortsätta, säger Annika Tjernström, generalsekreterare på Svenska Ridsportförbundet.

Publicerad: