Annons
Annons

Barnkonventionen

Barnkonventionen finns för att skydda barn och innehåller mänskliga rättigheter som varje barn ska ha. Från den 1 januari 2020 är barnkonventionen lag.

Alla barn och unga har en mängd viktiga rättigheter och barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet. Det handlar om till exempel att bli lyssnade på, slippa må dåligt, uttrycka sin mening och inte diskrimineras. Alla barn har rätt till en framtid, rätt till lek, vila och fritid. Och att alltid bli tagna på allvar och lyssnade på. Bland annat.

Barnkonventionens innehåll

Totalt innehåller FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen, 54 olika avsnitt, eller artiklar som de kallas, varav 41 handlar om rättigheter.

Se alla 54 artiklar och läs mer om barnkonventionen. Länk till annan webbplats.

Artikel 2

Barnets lika värde

Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Artikel 2

Barnets bästa

Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

Artikel 6

Liv, överlevnad och utveckling

Alla barn har rätt till liv och utveckling.

Lyssna till ungas röster

Artikel 12

Inflytande och delaktighet

Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Alla barn har rättigheter

Barnkonventionens rättigheter omfattar alla barn och unga upp till 18 år.

Att barnkonventionen har blivit lag innebär att Sverige har bestämt sig att förstärka barns rättigheter. Det ställs högre krav på domstolar och myndigheter att låta barns röst stå i centrum i till exempel beslutsprocesser. Sverige ska se till att barns rättigheter inte glöms bort och respekteras överallt i samhället, varje dag.

196 länder har skrivit på barnkonventionen. Det är UNICEF:s upp­drag att hjälpa de an­slutna länderna att hålla vad de lovat.

Det är alla vuxnas ansvar att se till barnens rättigheter blir tillgodosedda och alltid agerar för barnens bästa! Inom idrotten och ridsporten har barnkonventionen länge varit en stark och självklar utgångspunkt. Ridsporten liksom all idrott, ska vila på lek och glädje där alla har rätt att delta på sina villkor. Alla får vara med på sina villkor!

Barnkonventionen är en viktig utgångspunkt i alla våra ledarutbildningar. När ledare låter barn och unga delta i beslut som rör dom, berikar det vår verksamhet med både nya idéer och bra beslut. Som ledare är det viktigt att se alla. Att känna sig sedd och delaktig är avgörande för en trygg och hållbar ridsport.

 

Publicerad: