Annons
Annons

Ryttarens utrustning

Ungdom som leder häst.

Foto: Mikael Sjöberg

Godkänd utrustning. Det finns standard, regler och rekommendationer för ridhjälmar, västar och övrig utrustning du har vid ridning eller sportkörning.

Ridhjälm

Svenska Ridsportförbundet har beslutat att hjälm ska bäras vid ridning och körning inom förbundets verksamhet. En bra ridhjälm ska passa precis och uppfylla kraven, dvs vara godkänd med CE-märkning [se mer nedan].

En bra rekommendation är att bära hjälm vid exempelvis lastning/urlastning, hantering av unghästar, longering, tömkörning och löshoppning samt vid in- och utsläpp av hästar. Barn bör använda hjälm vid all hantering av hästar, barn har ju sitt huvud längre ned än en vuxen och är dessutom känsligare för skador på hjärnan.

Hästbesiktning

Person som visar häst eller befinner sig i kön till hästbesiktning ska bära godkänd hjälm med hakbandet i funktion. Visning utan godkänd hjälm eller utan hakbandet i funktion kan medföra straffavgift. (TRI Mom 173)

Vad är en godkänd hjälm?

Först och främst behöver hjälmen vara CE-märkt, en märkning som intygar att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. För att få en CE-märkning testas nya hjälmar mot olika standarder, där EU nyligen antagit en ny standard för testning av ridhjälmar. Den nya hjälmstandarden EN1384:2023 kommer gälla inom hela EU och är alltså den standard som nya hjälmar kommer att testas mot för att få sin CE-märkning. Den nya standarden innebär bland annat en bättre stötdämpning och mekanisk hållfasthet som ökar säkerheten för ryttaren.

Den gamla standarden slutade gälla redan 2014 då EU-kommissionen beslutade att den inte var tillräcklig. I väntan på en ny gemensam EU-standard för testning av ridhjälmar har Svenska Ridsportförbundet tillämpat övergångsregler. Enligt dessa regler har CE-märkta ridhjälmar med tilläggsmärkningen VG1, eller ridhjälmar märkt EN1384 tillverkad före 4 november 2014, under denna period räknats som ”hjälm av godkänd typ”. De senare är inte längre godkända medan hjälmar med märkningen VG1 däremot kommer att att vara godkända fram till och med 2031. Om du köper en ny hjälm så rekommenderar vi ändå att se till att den är testad och godkänd enligt den nya standarden EN 1384:2023 och CE-märkt.

Observera att vid tävling i andra länder än Sverige måste du ta reda på vilka regler som gäller där.

Skyddsväst

Svenska Ridsportförbundet rekommenderar att ridklubbar och ridskolor som tillhandahåller skyddsväst att följa informationen från Konsumentverket. Konsumentverket genomför tester av produkter som personlig skyddsutrustning.

Skyddsväst bör bäras för alla ryttare under 18 år.

Bruksanvisningen till skyddsvästen ska ge vägledning om valet av nivå på västens skydd och hur man väljer och tillpassar västen så den ger maximalt skydd.
En skyddsväst ska var märkt enligt följande:

 • CE – märkt och angivet säkerhetsväst för ryttare
 • Storlek och vilken Nivå – 1, 2 eller 3, den är klassat i.
 • Krav och provningsmetoder SS-EN 13158
 • BETA – British Equestrian Trade Association – är en brittisk branchorganisation.
 • Märkningen följer standardens nivåer
 • En Beta-certifierad skyddsväst uppfyller även den obligatoriska europastandarden EN 13158 och ska vara CE-märkt

Detta gäller tävling och finns reglerat i TR:

Skyddsväst ska användas i hoppning och fälttävlans terrängprov:

 • Skyddsväst av godkänd typ ska bäras vid all ridning på tävlingsområdet, av alla ryttare fram till och med det år ryttaren fyller 18 år.
 • Västen måste, för att användas på tävling från och med 2009, vara Level 3, CE-märkt och ha beteckningen EN 13158.
 • Överdomare på tävling har rätt att kontrollera att en ryttare använder en godkänd väst.
 • I fälttävlans terrängprov måste alla ryttare ha godkänd väst.

Svenska Ridsportförbundet uppmanar alla överdomare i hoppning att utföra stickprov, förslagsvis vid ingången till framhoppningen/framridning, för att komma tillrätta med det utbredda användandet av icke godkända västar. Arrangerande klubb får gärna ange i proppen att stickprov kommer att utföras.

Publicerad:

Tips och råd om utrustning

 • Ridhjälmen ska passa exakt och vara godkänd med CE-märkning.
 • Köp inte en begagnad hjälm, den kan ha varit med om stötar och skyddar inte lika bra.
 • Byt hjälm om den utsatts för hårda slag.
 • En skyddsväst ska vara CE-märkt (EN 13158), och i rätt storlek. Köp aldrig en väst att växa i, den ger inte rätt skydd och kan göra mer skada än nytta.
 • Använd säkerhetsstigbyglar av rätt storlek som förhindrar att foten fastnar i stigbygeln vid fall.
 • Använd ridstövlar eller ridskor med klack (och skyddshätta).
 • Ridstövlar ger bäst skydd för både fötter och ben.
 • Ridskon ska ha klack för att hindra foten att glida framåt i stigbygeln och riskera att fastna. Grova ridskor/stövlar med breda sulor kan fastna i stigbygeln.
 • En CE-märkt (EN 1150 eller EN 471) reflexväst är bra att använda när du rider i mörker i närheten av trafik.
 • Hästen ska ha reflexer som är lågt sittande på hästens ben, t ex damasker eller lösa reflexband.
 • Undvik allt för trafikerade vägar.
 • Ta aldrig på eller av dig kläder när du rider. Hästen kan bli skrämd och du själv kan tappa balansen.
 • Sätt upp långt hår, både när du rider och är i stallet, det finns risk att du fastnar.
 • Ha med en mobiltelefon om olyckan är framme, den bör endast användas vid nödsituation.
 • Tugga aldrig tuggummi när du rider eller är med din häst på annat sätt. Det finns risk att du sätter i halsen.
 • Örhängen eller ringar skall du inte ha när du rider, de kan utgöra en olycksrisk.