Annons
Annons

Digitala satsningar

Ett av utvecklingsområdena inom Ridsport 2025 är att säkerställa att svensk ridsport har rätt stöd inom det digitala området och arbetet med en långsiktig och hållbar utveckling inom digitaliseringsområdet fortsätter. På grund av pandemin har utvecklingen intensifierats utifrån ökade behov och ändrade förutsättningar.

Ridsportens utbildningsportal gör kunskap tillgänglig för fler

Svenska Ridsportförbundet har samlat kvalitetssäkrade material och utbildningar för ryttare, ledare, föreningar och funktionärer i en digital utbildningsportal. Vissa utbildningar är helt digitala medan andra även innehåller praktiska moment och fysiska träffar. Utbildningsportalen drivs och administreras av SISU Idrottsböcker. Läs mer här

Kvalitetssäkring av ridskoleverksamhet

Genom en omfattande besöksverksamhet i samarbete med distrikten görs regelbundna besök för rådgivning på ridskolorna i Sverige. Det handlar om bland annat hästvälfärd, säkerhet för häst och människa på anläggningen och i verksamheten samt personalens utbildning.

Nu finns också besöksprotokoll för föreningar med eller utan anläggning som inte driver ridskola. På så vis kan vi stötta fler föreningar utifrån deras behov och önskemål.

Uppgifterna samlas i ett helt digitalt system som heter REQS och även används av svensk trav- och galoppsport. Statistiken blir ett värdefullt underlag för en långsiktig strategi och utveckling av Svenska Ridsportförbundets verksamhet.

Uppdaterad säkerhet i TDB

Tävlingsdatabasen (TDB) är ridsportens digitala system för administration och anmälan till tävling. Uppdateringar sker kontinuerligt utifrån ändrade tävlingsregler och förutsättningar. Av säkerhetsskäl uppdaterades systemet med en extern betalningslösningen till 2020. Arbete pågår också för att kunna ta fram mer och bättre tävlingsstatistik som kan användas som underlag för vidare verksamhetsutveckling.

IdrottOnline – RF:s administrativa system för idrotten

Gratis för anslutna föreningar för bland annat medlemsuppgifter, ekonomihantering, ansökan av Projektstöd och LOK-stödsregistrering. Medlemsregistret i IdrottOnline används som prenumerationsregister för medlemstidningen Häst & Ryttare.

Q-bank – digitalt föreningsstöd

I Q-bank finns stödmaterial för föreningarna, om till exempel dialog och samarbete med kommuner. Här finns också bland annat bilder och olika mallar samt information till SM-arrangörer.

Succé för digitala samarbeten

Med anledning av pandemin blev det en snabb omställning till digitala aktiviteter med våra samarbetspartners. Tillsammans med Folksam satte vi säkerheten i fokus och Folksam Hästkunskap Cup sadlade om till en Poängjakt på Instagram, som blev en stor succé.

Granngården har synt digitalt i flera sammanhang, tillsammans med Saab blev det en satsning på dressyren och med Försvarsmakten handlade det om fysisk och mental träning.

Uppdaterad hemsida för opinion och fakta

En av förändringarna är bytet av inriktning från en faktabaserad nyhetssida till en mer opinionsdrivande kanal med strukturerad och inspirerande faktabank. Bakom den nya sidan finns flera webundersökningar där besökarna fått betygsätta hemsidan, samt analyser av data och besöksvägar på sidan. Alla 19 distrikt är också inne i nya lösningen.

Medlemstidningen – nu även som app

Häst&Ryttare, Svenska Ridsportförbundets medlemstidning, finns nu både som app och taltidning. Sedan tidigare har den tryckta tidningen funnits att läsa som en pdf på nätet. Nu finns den digitala tidningen som en app att ladda ner i mobilen eller surfplattan,för både Android och IOS. I appen finns både det senaste numret av Häst&Ryttare och ett arkiv som sträcker sig tillbaka till 2015.

Samordning och kommunikation

En gemensam lösning i Microsoft 365 för förbundsstyrelsen, det centrala kansliet och våra 19 distrikt ger nya möjligheter för digitalt samarbete och snabbare kommunikation. För att kunna använda verktygen på ett effektivt sätt sker under året en omfattande internutbildning.

Ridsporten samlas digitalt

Förbundsstämma och Distriktsårsmöten

För första gången hölls Förbundsstämman digitalt, den 8 maj 2021 och 2023 blir stämman helt digital. Redan 2020 hölls de första digitala årsmötena i distrikten. 2021 blev alla distriktens årsmöten digitala, två olika system kommer att användas, E-sessions och EasyMeet.

Direktsänd Ryttargala

Hela ridsporten fanns med när Ryttargalan 2020 galopperade in hos Kanal75 och sände direkt i sociala medier, med över 17 000 tittare totalt på Facebook, Youtube och Equisport.

Digifysiskt Ridsportforum 2020

Med sju träffpunkter runt om i landet uppkopplade mot en studio. Uppdelningen mellan dem som kom till träffpunkterna och de som deltog digitalt från annan plats var ungefär hälften/hälften.

Uppdaterade guider för stall, ridhus och ridbanor

Anläggningsguiden

Idag finns krav på tillstånd för hästanläggningar och andra hänsyn som djurskyddskrav och miljöbestämmelser. Den här guidens ambition är att underlätta om-, till- eller nybyggnad av stall eller en hel anläggning.

Ridunderlag

Ett världsunikt material som bygger på svensk forskningstradition. Guiden vänder sig både till den som vill ha kortfattad kunskap i ämnet och till den som ska anlägga en ridbana.

Ridsportens digitala resa – bakgrund

Ett av utvecklingsområdena inom Ridsport 2025 är att säkerställa att svensk ridsport har rätt stöd inom det digitala området. I slutet av 2017 anlitades IT-företaget Atea för att genomföra en nulägesanalys av förbundets behov, förmåga och förutsättningar för att digitalisera verksamheten.

Under 2018 gjorde sedan Svenska Ridsportförbundet en fördjupad kartläggning och analys av organisationens befintliga IT-stöd och framtida digitaliseringsbehov. Styrelsen beslutade att uppdra till digitaliseringsrådet att utvärdera analysen samt sammanställa ett förslag till beslut för nästa steg i utvecklingsarbetet. Vid styrelsemötet i juni fastställde Förbundsstyrelsen rådets förslag utökat med ytterligare kompletteringar.

Under 2019 tog utvecklingen fart och den intensifierades sedan under 2020, i samband med att konsekvenserna av pandemin ställde nya krav på digital samordning, samverkan och kommunikation.

Den långsiktiga strategin för digitaliseringen ska säkra en hållbar utveckling och ge föreningar, distrikt och förbundet centralt effektivt stöd i arbetet.

Publicerad: