Annons
Annons

IT & personuppgifter

Vi delar med oss av allt fler av våra personuppgifter, både online och i vardagen ute i samhället. Dataskyddsförordningen (GDPR) hjälper den som hanterar personuppgifter att göra rätt och dig som privatperson att ta kontrollen över din information.

Svenska Ridsportförbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för förbundets verksamhet. I vår Integritetspolicy Pdf, 339.8 kB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa om vad som gäller för all användning av personuppgifter inom ramen för vår verksamhet, i förhållande till dig som medlem och/eller aktiv i en eller flera roller.

Begäran av registerutdrag:

GDPR för föreningar

För att få hantera personuppgifter ska det finnas ett tydligt ändamål med vad uppgifterna ska användas till. Det kan till exempel vara för lektionsplanering, ansökan av LOK-stöd och deltagande i årsmöte, kursverksamhet eller tävling.

Oavsett vilket ändamål det gäller finns några principer att ta hänsyn till:

  • Ändamålsbegränsning – Samla bara in uppgifter för specifika ändamål och behandla inte uppgifterna senare för ett annat ändamål.
  • Uppgiftsminimering – Samla bara in de uppgifter som är relevanta för ändamålet.
  • Korrekthet – Se till att ha korrekta uppgifter och uppdatera dem vid behov.
  • Lagringsminimering – Spara inte uppgifterna under en längre tid än nödvändigt.

Era medlemmar har rätt att veta vilka uppgifter ni samlar in, vad de ska användas till och hur länge ni lagrar uppgifterna. De har också rätt att få sina uppgifter raderade när de inte längre behövs.

Föreningen ska ha ett så kallat register över behandling av personuppgifter, som är en skriftlig redovisning av hur föreningen behandlar personuppgifter.

Läs mer

Digitala satsningar

Ett av utvecklingsområdena inom Ridsport 2025 är att säkerställa att svensk ridsport har rätt stöd inom det digitala området och arbetet med en långsiktig och hållbar utveckling inom digitaliseringsområdet fortsätter. På grund av pandemin har utvecklingen intensifierats utifrån ökade behov och ändrade förutsättningar.

Bild på omslag Häst & Ryttare.

Medlemstidningen

Alla medlemmar i en ridklubb som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet får medlemstidningen Häst&Ryttare. För att det ska fungera ända fram till medlemmens brevlåda är det några saker föreningen måste göra.