Annons
Annons

Gödselhantering

Häst som tittar ut ur boxen på Clarebergs RK.

Foto: Mikael Sjöberg

Hästen står för cirka 10 procent av den totala gödselmängden från alla husdjur i landet. Hästgödseln är en viktig resurs som innehåller växtnäringsämnen och behövs för ett hållbart jordbruk.

Genom att arbeta för cirkulära kretslopp där gödseln återförs till åkermarken och tillbaka till odlingen tar vi tillvara på den näringsrika gödseln och kan på så sätt återställa och främja biologisk mångfald.

5 snabba

  • Mocka rasthagar så ofta du kan
  • Minimera mängde strömedel som hamnar i gödselstacken
  • Säkerställ att gödseln lagras på gödselplatta, container eller motsvarande
  • Ta kontakt med en lantbrukare som kan tänka sig att ta emot gödseln
  • Släng inget annat än gödsel på gödselstacken

Hästgödsel - en del av kretsloppet

Sveriges hästar producerar 2,7 miljoner gödsel varje år. Gödseln innehåller viktig näring som med fördel ska tillbaka till åkrarna för att ge näring till nytt foder och livsmedel. Men det finns en del lagar, förordningar och föreskrifter som den som driver en hästanläggning bör tänka på. I den här filmen får du tips och råd!

Publicerad: