Annons
Annons

Bra hagar

De flesta hästarna mår bra av att vistas mycket utomhus. I mindre rast- eller vinterhagar blir det snabbt mycket gödsel som kan bidra till övergödning om det rinner ner i diken och vattendrag.

Vid all hantering av gödsel finns risk för läckage av växtnäring och den växtnäring som i huvudsak bidrar till övergödning av våra vattendrag och sjöar är kväve och fosfor. Fosfor läckage är en stor utmaning för just hästgårdar eftersom fosfor ofta binds vid jordpartiklar och läcker när marken trampas upp i hästhagen.

Det finns skillnader mellan hur stor eller liten risken är för näringsläckage och ett tips är att kartlägga sig egen anläggning och ställa sig frågor som Var blir det upptrampat och var tar vattnet vägen? Finns hagar nära diken, eller vattendrag i hagen?

Publicerad: