Annons
Annons

Svenska Ridsportförbundet i topp när CIF granskar idrottens transparens

Mikael Sjöberg

När Centrum för idrottsforskning (CIF) granskar den information som finns att hämta på specialidrottsförbundens webbplatser är Svenska Ridsportförbundet ett av få förbund som fyller alla krav.

CIF har under våren 2023 granskat den information som finns att hämta på specialidrottsförbundens webbplatser. Det handlar om totalt elva områden, till exempel årsredovisning, årsmötesprotokoll och ersättningar till styrelseledamöter. Bakgrunden är att Riksidrottsstyrelsen 2021 beslutade att införa en etisk kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och föreningar, där vem som helst enligt koden ska kunna hämta information om Riksidrottsförbundets, specialidrottsförbundens och distriktsförbundens (RF-SISU distrikt) verksamhet på respektive hemsida. Det handlar om elva olika parametrar, där Svenska Ridsportförbundet är ett av fyra specialidrottsförbund som uppnår samtliga elva.

– Det pågår ett viktigt arbete inom idrottsrörelsen för ökad transparens. Det främjar demokratiska beslutsprocesser och stärker trovärdigheten. Studien visar att vissa förbund har kommit längre än andra, säger Lina Wahlgren, utredare på Centrum för idrottsforskning, i ett pressmeddelande Länk till annan webbplats..

Den etiska koden är för närvarande under revidering, där ett nytt förslag kommer att läggas fram på Riksidrottsmötet 2025.

Publicerad:

Aktuellt