Annons
Annons

Besöksverksamhet för hästarnas bästa

På Suderby ridskola på Gotland är nästan alla hästar uppfödda på gården och familjen känner var och en sedan de var föl. Hästarna går i stora hagar i stora flockar, något som ger trygga och hållbara hästar.  trygga hästar.

Foto: Kalle Melander

–Det viktigaste av allt är hästarnas välfärd och säkerheten för både hästar och människor. Det säger ridskolerådgivare Anna Reilly om Besöksverksamheten, Svenska Ridsportförbundets system för kvalitetssäkring.

Besöksverksamheten finns i alla 19 ridsportdistrikt. Målet är att varje förening med en ridsportanläggning ska få minst ett besök vart tredje år, även de som inte driver ridskola.

Ridskolerådgivare Anna Reilly har sett de flesta av Sveriges cirka 430 ridskolor på nära håll. Hon är ”resande i ridsport” och hjälper till med både rådgivning och med besöksverksamheten ute i landet.

Häng med på besöksgruppen till Suderby Gård och ridskola. Reportage i Häst&Ryttare. Länk till annan webbplats.

– Besöken är jätteviktiga och det är väldigt inspirerande att hälsa på i föreningarna och utbyta erfarenheter som vi sedan kan sprida vidare. Vi hjälper varandra helt enkelt.

För att vara ansluten till Svenska Ridsportförbundet måste föreningens verksamhet och anläggningar leva upp till vissa grundläggande kvalitetskrav. Det står skrivet i förbundets stadgar och som kvalitetsbevis får alla anslutna föreningar en medlemsskylt. Ridskolor som lever upp till högre standard får dessutom skylten Kvalitetsmärkt ridskola.

Besöksgrupperna använder samma protokoll. Uppgifterna förs sedan i databasen REQS.

–För att kunna ge rätt stöd till våra föreningar i framtiden måste vi veta hur det ser ut på stallbackarna och vilka utmaningar föreningarna står inför. Statistiken är också väldig viktig när vi till exempel svarar på remisser, driver opinionsfrågor eller stämmer av vilka utbildningsinsatser som behöver göras.

På våra ridskolor går hästarna ofta går i flock. Man blir lycklig av att se hur de kan umgås

Är boxdörrarna tillräckligt breda, stallgången säker, finns det risk för klämskador? Är ventilationen tillräcklig? Säkerhetsbelysningen på plats? Är hästarna välmående och harmoniska? Finns det tillräckligt med hagar i förhållande till hästar?
–Vi tittar på långt fler saker än de minimikrav som djurskyddslagstiftningen anger, understryker Anna Reilly.
Hästars välfärd handlar om att ta hänsyn till deras naturliga behov och beteenden.
– På våra ridskolor går hästarna ofta går i flock. Man blir lycklig av att se hur de kan umgås och interagera. Det betyder så mycket för hästarnas välmående.

Publicerad:

Aktuellt