Svenska Ridsportförbundet lanserar Hållbar Ridsport 2021

Svenska Ridsportförbundet har under 2021 gjort flera framsteg när det gäller hållbarhet. Arbetet beskrivs nu i en ny rapport – vår allra första.

Hållbarhet är ett område som Svenska Ridsportförbundet arbetat med under flera år, men arbetet intensifierades under 2021 och beskrivs nu i förbundets första rapport om hållbarhetsarbetet som lanseras idag. Under 2021 anställdes bland annat en hållbarhetssamordnare med fullt fokus på dessa frågor och förbundsstyrelsen antog också en ny hållbarhetsstrategi som utgår ifrån FN:s globala mål för utveckling. Den nya strategin fokuserar på tre områden: ridsport för alla hela livet, klimatsmart ridsport samt ridsport på naturens villkor.

- Under 2021 har Svenska Ridsportförbundet tagit stora kliv framåt när det gäller hållbarhet – och som ett resultat av det kan vi publicera vår allra första hållbarhetsrapport som nu är här! Vi ser att hållbarhet blir alltmer i fokus för ridsporten där en hållbar utveckling är en förutsättning för att framtida generationer ska kunna njuta av vår fantastiska sport, säger Ulf

Brömster, ordförande Svenska Ridsportförbundet.

Rapporten beskriver hur förbundets hållbarhetsarbete utvecklats över tid och innehåller också intervjuer och fakta. Den bjuder också på en djupdykning i den nya hållbarhetsstrategin, med både höjdpunkter och utmaningar.

- Rapporten är ett bra sätt för oss att beskriva vårt hållbarhetsarbete för olika intressenter och framförallt så hoppas jag att rapporten ska inspirera våra medlemsföreningar i hållbarhetsarbetet framåt. Vi är många inom ridsporten som har ett stort intresse och engagemang för dessa frågor, något som ger hållbarhetsarbetet stor kraft, säger Svenska Ridsportförbundets hållbarhetssamordnare Elin Gustavson.

Ta del av rapporten HÄR Länk till annan webbplats.!

 

Publicerad: