Såhär tar vi oss till stallet

Svenska Ridsportförbundet gjorde för ett par månader sedan en enkät om hur ridsportutövare tar sig till stall, träning och tävling. Nu kan vi äntligen dela med oss av resultatet.

Resor är för ridsporten en utmaning både vad gäller klimat och inkludering, då många anläggningar ligger ute på landet med begränsad eller ingen kollektivtrafik. Ifjol inledde Länk till annan webbplats. Svenska Ridsportförbundet, tillsammans Riksidrottsförbundet och två andra specialidrottsförbund, ett 2-årigt projekt som syftar till att minska resor med hög klimatpåverkan och öka tillgängligheten inom idrottsrörelsen. Som ett första steg samlade specialidrottsförbunden in data Länk till annan webbplats. om läget. Drygt 1 000 personer över hela landet hjälpte till att bidra till en mer hållbar ridsport genom att svara på enkäten ”Hur tar du dig till stallet”.

Svaren är nu sammanställda och resultaten visar att 68% tar sig till stallet själv i bil medan 19% samåker i bil. Endast 5% åker kollektivt. Enkäten visar bland annat också att hela 70% upplever att tillgången på kollektivtrafik är dålig eller mycket dålig. Undersökningen har också gett nära 100 fritextsvar som ger viktiga insikter i hur det ser ut med resor inom vår idrott. Inom ridsporten finns många grenar och en stor variation i hur idrottsutövandet ser ut, någon rider på ridskola en gång i veckan medan andra rider hemma varje dag, vilket syns i svaren. För den som tränar och tävlar med egen häst är det förstås svårt att ta med sig hästen på bussen!

Nästa steg i arbetet med detta projekt är att en handlingsplan tas fram med förslag på åtgärder.

Läs mer om Svenska Ridsportförbundets långsiktiga hållbarhetsarbete här: 

https://www.ridsport.se/Omoss/hallbarridsport/ Länk till annan webbplats.  

Publicerad: