Ökat fokus på hållbarhet med ny hållbarhetsstrategi

Förbundets nya hållbarhetsstrategi fokuserar fram till 2025 på tre prioriterade områden: Ridsport för alla hela livet, Klimatsmart ridsport och Ridsport på naturens villkor.

Svenska Ridsportförbundet vill som ett av landets största idrottsförbund bidra till ett hållbart samhälle och bedriver sedan många år tillbaka ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Under 2021 har satsningarna på hållbarhet intensifierats då förbundet anställt en hållbarhetsansvarig med fullt fokus på dessa frågor. Förbundsstyrelsen antog vid sitt senaste möte en reviderad hållbarhetsstrategi som utgår ifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling.

-Det pågår fantastiskt mycket bra arbete ute i föreningarna vad gäller hållbar utveckling. Min roll är att samordna, lyfta alla dessa goda exempel och stötta med kunskap och verktyg som gör att vi tillsammans kan rikta våra insatser och bidra till Agenda 2030, säger Elin Gustavson, hållbarhetssamordnare på Svenska Ridsportförbundet.


Tre prioriterade områden

Den nya strategin fokuserar på Ridsport för alla hela livet, Klimatsmart ridsport och Ridsport på naturens villkor. Ridsport för alla hela livet innebär att vi vill skapa de bästa förutsättningarna för att människor och hästar ska må bra och utvecklas i trygga, jämlika och hälsosamma miljöer. Svenska Ridsportförbundet har ett omfattande trygghetsarbete där vi arbetar för en ridsport som är öppen för alla och fri från trakasserier, mobbning och övergrepp. Ett av många initiativ inom detta område är Ridsportens Trygghetspris Länk till annan webbplats. som i år gick till Laholms Ridsportförening.

Klimatsmart ridsport handlar om en rad olika initiativ för att minska ridsportens klimatavtryck. Det innebär allt från översyn av resande och konsumtion, till klimatsmarta val i stallet och vid tävlingsarrangemang. Som ett led i detta arbete har Svenska Ridsportförbundet tillsammans med Lövsta Future Challenge under hösten lanserat MiljöChecken Länk till annan webbplats., en miljömärkning för tävlingsarrangörer.

Ridsport på naturens villkor innebär att nyttja hästarnas positiva påverkan på miljön på bästa sätt genom att se över vatten- och markanvändning och bidra till ökad biologisk mångfald. På vår hemsida Länk till annan webbplats. finns många miljösmarta tips om foder, vatten, hagar och gödsel.

Mer information och inspiration

Svenska ridsportförbundet har arbetat med sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarhetsfrågor under lång tid där hästnäringens Kvalitets- och miljöråd bildades redan 1998.

Den nya hållbarhetsstrategin ersätter en strategi från 2016 och har arbetats fram tillsammans med medlemmar, anställda, förtroendevalda samt andra intressenter och experter inom hållbarhet. Förbundets satsningar inom hållbarhet ryms inom ramen för vår strategi Ridsport 2025, där hållbar utveckling är en del av området ridsportens förutsättningar.

Under hösten har vi även lanserat utökad hållbarhetsinformation och inspiration på vår hemsida Länk till annan webbplats.. Den nya strategin i sin helhet finns HÄR Länk till annan webbplats..

Publicerad: