Bidra till en mer hållbar ridsport!

Hur tar du dig till stallet? Svenska Ridsportförbundet deltar i ett projekt som ska minska resor med hög klimatpåverkan och öka tillgängligheten inom idrottsrörelsen. Bidra till en klimatsmart ridsport genom att svara på vår enkät om resvanor.

Svenska Ridsportförbundet, Svenska Handbollförbundet och Svenska Orienteringsförbundet inledde under hösten Länk till annan webbplats. ett 2-årigt projekt kring resvanor tillsammans med Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Syftet är att ta fram en metod för att minska resor med hög klimatpåverkan samt öka tillgängligheten inom idrottsrörelsen. Som ett första steg samlar förbunden in data om hur det ser ut i dagsläget.

- Svenska Ridsportförbundet bedriver ett långsiktigt hållbarhetsarbete där resande är en utmaning både vad gäller klimatpåverkan men också gällande inkludering. Många av ridsportens anläggningar ligger ute på landet med lite eller ingen kollektivtrafik, vilket försvårar för oss att skapa en ridsport för alla, säger Annika Tjernström, generalsekreterare Svenska Ridsportförbundet.

Använd länken nedan och gör enkäten för att bidra till detta viktiga arbete.

https://www.cero.nu/survey/?id3=1632748966 Länk till annan webbplats.

Läs mer om Svenska Ridsportförbundets långsiktiga hållbarhetsarbete HÄR Länk till annan webbplats.

Länk till annan webbplats.  

Publicerad: