Hållbar utveckling av resor inom ridsporten

Svenska Ridsportförbundet deltar i projekt som ska minska resor med hög klimatpåverkan inom idrottsrörelsen.

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna har tillsammans med Svenska Ridsportförbundet, Svenska Handbollförbundet och Svenska Orienteringsförbundet beviljats Länk till annan webbplats. drygt 2,9 miljoner kronor i innovationsstöd av innovationsmyndigheten Vinnova för att ta fram en metod för att minska resor med hög klimatpåverkan inom idrottsrörelsen.

- Svenska Ridsportförbundet bedriver ett långsiktigt hållbarhetsarbete där resande är en utmaning både vad gäller klimatpåverkan men också gällande inkludering. Många av ridsportens anläggningar ligger ute på landet med lite eller ingen kollektivtrafik, vilket försvårar för oss att skapa en ridsport för alla, säger Annika Tjernström, generalsekreterare Svenska Ridsportförbundet.

Arbetet inleds omgående och kommer att pågå under två år.

-Vi hoppas att detta projekt ska ge oss utökad kunskap om hur det ser ut inom ridsporten vad gäller resande och på så sätt hjälpa oss att utforma konkreta insatser som verkligen gör skillnad, säger Annika Tjernström.

Läs mer om Svenska Ridsportförbundets långsiktiga hållbarhetsarbete här: https://www.ridsport.se/Omoss/hallbarridsport/ Länk till annan webbplats.  

Publicerad: