Annons
Annons

Ridborgarmärket - så går det till

Ridlektion utomhus hos Järfälla Ryttarförening.

Foto: Mikael Sjöberg

Du kan ta Ridborgarmärket genom ett enklare eller ett längre program utfrån dina förutsättningar och förkunskaper. För ridgrupper där alla ryttare tidigare tagit märket på "vanligt sätt" finns Ridborgarkadriljen som kan ersätta det vanliga Ridborgarmärkesprogrammet.

Kort program

Ryttaren rider i valfri gångart i 200 meter (1,5 varv i 20x40 meters ridhus). Ryttaren väljer själv, utefter förutsättningar och efter märkeskontrollantens råd, om hon/han vill rida i enbart skritt eller även vill trava och galoppera. Om ryttaren rider i fler gångarter än skritt fördelas de 200 meterna jämnt mellan gångarterna.

Långt program

Rid ett halvt varv i skritt. Vänd över ridbanan i skritt och byt varv. Ett halvt varv i skritt.

Börja trava. Trava två varv, valfritt nedstittning eller lättridning. Vänd över ridbanan i skritt och byt varv. Rid två varv i trav valfritt nedsittning eller lättridning.

Fatta galopp, rid två varv i galopp. Du ska rida minst en långsida i galopp för att vara godkänd. Vänd över ridbanan i skritt eller trav. Byt varv, fatta ny galopp och rid två varv i galopp.

Ridborgarkadriljen

Det är både roligt och lärorikt att rida kadrilj. Ska en hel ridgrupp ta Ridborgarmärket så kan kadriljen vara passande att lägga in i ordinarie lektionstid.

Ridborgarkadriljen kan ridas med minst fyra och max tolv ryttare och den finns i tre svårighetsgrader, från Lätt C till Lätt A.

Program kadrilj Pdf, 68.2 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Ridbanan

Ridborgarprogrammet rids på en ridbana på cirka 20x40 meter. Är ridhuset större kortas ridytan til 20 X 40 meter.

Regler

Alla föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet får genomföra märkestagning för Ridborgarmärket.

Även ryttare som inte är medlem i någon förening får ta Ridborgarmärket, till exempel föräldrar, syskon, kompisar, politiker med flera.

Antalet redovisade märken får inte överstiga antalet köpta märken.

Om uppgifter saknas eller inte är fullständiga i protokollet för den som tagit Ridborgarmärket räknas det inte som en genomförd ritt.

Hästen kan ha en ledare under provet. Det enda kravet är att ledtygel används och att ledaren går vid hästens bog.

För att skapa lika förutsättningar för alla föreningar är det viktigt att reglerna för Ridborgarmärket följs.

Det är inte tillåtet att två eller fler föreningar går samman och redovisar för en förening.

Ridborgarmärkesbas och märkeskontrollant

Utse en ”Ridborgarmärkesbas” som är huvudansvarig i er förening, beställer märken och är kontakten mot Svenska Ridsportförbundet.

Ridborgarbasen utser ett antal märkeskontrollanter i sin förening som bedömer de planerade ritterna. Märkeskontrollanterna finns till för att Ridborgarmärkesbasen inte ska behöva bedöma alla ritter själv och kan vara till exempel ridlärare eller tränare i föreningen. Kontrollanterna ser till att ritterna sker på ett säkert sätt och att reglerna följs.

Meddela namn på Ridborgarmärkesbas och märkeskontrollanter till Svenska Ridsportförbundet, ridsportensforlag@ridsport.se

<< Tillbaka till Ridborgarmärket

Publicerad: