För tävlingsarrangörer

Hästkor på grusplan.

Ansök om tävling

Tävlingsterminen planeras och fastställs under både höst och vår inför aktuell tävlingstermin. Ansökan om tävling görs i tävlingsdatabasen, TDB, och ska vara oss tillhanda enligt nedanstånde datum för att planeringen ska fungera.

Arrangörsstöd

Stockholms Läns Ridsportförbunds tävlingssektion har beslutat att ge stöd till följande tävlingsarrangemang:

Resultatrapportering

Resultat i TDB

Häst i spolspilta.

Ställa in tävling

Att ställa in 1* och 2* tävling